Telin Rekrytering & Konsult Syd AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Årsredovisningen är nu offentlig. Verksamheten står bokförd på knappt 9 miljoner kronor i rörelseintäkter, en förbättring på 54,4 procent från 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, omkring 900 000 kronor mot cirka 150 000 kronor.
Publicerad 22 mars 2023