Näringsliv

Marginell förlust för Constructio Huskomponenter AB

Årsredovisningen för Constructio Huskomponenter är klar. Företagets rörelseintäkter är cirka 12 miljoner kronor, en ökning på 0,8 procent från föregående år. Rörelseresultatet visar däremot på ett underskott, och slutar på 64 000 kronor minus.
Publicerad 5 september 2022