Näringsliv

Kohaga AB redovisar resultat som pekar uppåt

Årsredovisningen för Kohaga är klar. Företagets rörelseintäkter ökar med 9,7 procent och blev drygt 5,4 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev cirka 200 000 kronor, upp med omkring 150 000 kronor från föregående år.
Publicerad 9 september 2022