Anna Borg: ”Kanske är det nyhetens behag, men jag gillar textroboten som bollplank”

Den senaste tiden har AI skapat rubriker. Nyligen hävde Italien sin blockad av textroboten Chat GPT. Teknikexperter vill pausa utvecklingen till en superavancerat Chat GPT, med rädslan för att den kan löpa amok. Samtidigt lyfts all nytta tekniken kan utföra.
Foto: Peter Morgan