Kakelduvan Fastigheter AB redovisar resultat som pekar uppåt

Årsredovisningen för Kakelduvan Fastigheter är klar. Verksamheten står bokförd på 7,9 miljoner kronor i rörelseintäkter, en ökning på 3,3 procent från 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, drygt 2,8 miljoner kronor mot omkring 2,1 miljoner kronor.
Publicerad 22 mars 2023