Årsredovisningen klar: Så gick det för Average Productions AB

Årsredovisningen för Average Productions är klar. Företagets rörelseintäkter är cirka 10 miljoner kronor, vilket är en rejäl ökning från 2021. Då var samma tal 1,5 miljoner kronor. Resultatet före skatt är högre än föregående år, knappt 1,8 miljoner kronor mot omkring 550 000 kronor.
Publicerad 23 mars 2023