Steen: "En ambitiös strategi"

Mönsterås kommun Artikeln publicerades
Arkitekt Astrid Steen är den som står bakom kommunens nya träbyggnadsstrategi.
Foto:Åsa A Cederbom
Arkitekt Astrid Steen är den som står bakom kommunens nya träbyggnadsstrategi.

Få kommuner i landet har en träbyggnadsstrategi att hålla sig till.

Mönsterås tillhör nu denna lilla skara.

Efter en storbrand på 1800-talet var det i många år förbjudet att bygga flerbostadshus av trä i Sverige.

Så sent som på 1990-talet togs förbudet bort och därför är branschen starkt präglad av andra material, främst betong.

– Träet har så många fördelar, främst vad det gäller miljön. Det är ett förnyelsebart material som även lagrar stora mängder koldioxid, säger Astrid Steen, arkitekt på byggnadskontoret i Mönsterås kommun.

  När hon anställdes 2015 fick hon i uppdrag att ta fram en träbyggnadsstrategi. Nu ligger den klar.

  – Den slår till exempel fast att trä alltid ska prövas som förstahandsval när kommunen bygger nya fastigheter, fortsätter Astrid Steen som är nöjd med resultatet.

  – Det är en ambitiös strategi för en så liten kommun som Mönsterås.

  I Småland finns tre fjärdedelar av hela landets trärelaterade industri. I Mönsterås kommun finns också många träföretag, från Södras massabruk och såg till mindre snickerier.

  – Att bygga i trä passar in här. Det gynnar det lokala näringslivet och sätter samtidigt press på byggbranschen att bli mer miljövänlig, menar Astrid Steen.

  Både biblioteket och förskolan Galaxen är byggda i trä, däremot inte de nya flerbostadshusen i kvarteret Gladan som byggts av Mönsterås Bostäder.

  – De husen byggdes med hjälp av färdiga moduler och de fanns inte att få i trä. Däremot kommer nya Solhem definitivt att byggas i trä för det har vi med som krav i vårt anbudsförfarande, säger Astrid Steen.

  Trä är ett miljövänligt material även om man tittar på transporter och bearbetning.

  – Skogen finns nära till hands och kräver inga långa resor. Och när träet bearbetas krävs det genomgående mindre energi.

  Strategin har varit ute på remiss, skrivits om och nu godkänts av såväl kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I december började den att gälla.

  Fakta

  Träbyggnadsstrategi

  Syftet är att främja träbyggandets fortsatta utbredning. Att bygga i trä ger ett ökat välbefinnande för människors hälsa, ekologiska vinster, en expansion av näringslivet och minskade kostnader för kommunen.

  I handlingsplanen ingår att instifta ett träpris i kommunen.

  Visa mer...