Mönsteråsgymnasiets framtid ska utredas

Mönsteråsgymnasiets existens är hotad. En nedläggning av skolan ingår i en av många besparingsåtgärder som ska utredas för att få ekonomin att gå ihop de kommande åren.
Mönsterås • Publicerad onsdag 14:30
Foto: Åsa Borefur