1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Krisövning för att säkra elnätet vid allvarliga strömavbrott

Vilken beredskap finns det om till exempel en storm eller ett krig skulle leda till ett längre elavbrott? I veckan genomfördes en krisövning på kraftstationen i Skälleryd där beredskapen sattes på prov.
Pontus Bjurelid, Magnus Andersson och Tor Fransson från Bevi samt Anders Bard och Jonatan Fredriksson från Sweco, var några av de som medverkade när beredskapen skulle sättas på prov vid kraftstationen i Skälleryd.
Foto: Åsa Borefur

– Det är viktigt att ta reda på vilken beredskap som finns innan det händer, säger Magnus Jonsson, vd för Ålem Energi som driver kraftstationen.

Han är även medlem i Svensk vattenkraftförening som arbetar för att trygga den svenska elförsörjningen och där man diskuterar mycket kring så kallad ö-drift. Det handlar om att skapa förutsättningar för lokal produktion och distribution av el för att säkerställa försörjningen vid krissituationer som kan leda till längre strömavbrott.

I normala fall hjälper ett nationellt stamnät till att hålla rätt frekvens på den el som distribueras ut i elnäten. Men vid ö-drift måste det lokala kraftverket svara för frekvensregleringen på egen hand, och det är långt ifrån alla kraftanläggningar som skulle klara det om det inträffar en krissituation i dag.

Att anpassa kraftstationen i Skälleryd för så kallad ö-drift är ett pågående projekt. Målet är att kraftstationen i en krissituation ska kunna leverera ström till viktiga verksamheter i samhället, som till exempel hälsocentral och affär.

Jonatan Fredriksson gör som sista delen i utbildningen till civilingenjör i energisystem på Uppsala universitet ett examensarbete kring ö-drift. Tillsammans med handledaren Anders Bard från Sweco var han på plats i Skälleryd i veckan för att utföra ett praktiskt test efter den teoretiska modell som han har tagit fram.

– Det går ut på att köra vattenkraftverket på eget elnät, säger Jonatan Fredriksson.

– Den här typen av modern småskalig kraftstation är egentligen inte gjord för att köras på eget nät, men med vissa justeringar kan den göra det, säger Anders Bard.

Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa.

På plats var även Bevi i Blomstermåla som levererat generatorer till kraftstationen, och Turab som har levererat turbinerna. Branschorganisationen Energiföretagen Sverige följer också arbetet med intresse.

Nu kommer det att göras en sammanställning av erfarenheterna från övningen i Skälleryd.

Läs mer

Begravningar

Erik Persson

I Heliga korsets kyrka, Kalmar, har begravningsgudstjänst hållits för Erik Persson.

Begravningar

Britt Hansson

I S:t Elavi Kapell, Borgholm, har begravningsceremoni hållits för Britt Hansson.

Begravningar

Jan Olov ”Job” Blomkvist

I Gärdslösa kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Jan Olov ”Job” Blomkvist, Gärdslösa.

Oskarshamn

SD vill införa språkkrav i äldreomsorgen

Lägger fram förslag i motion till fullmäktige.

Kalmar

Evas Kroppkakor öppnar i gästhamnen: ”Har blivit lite försenat”

Gästhamnen får ny verksamhet – hoppas att vara igång inom 14 dagar.

Tvingas välja bort annan mat

Bregottsatsning äter upp skolans matbudget

En halv miljon kronor skulle kunna sparas om Bregott valdes bort.