Fem lägenheter till 300 sökande

Fem lediga lägenheter har Mönsterås Bostäder att erbjuda de 300 som söker bostad just nu.2006 var antalet tomma lägenheter 150.
Mönsterås kommun • Publicerad 1 april 2015