Besparingspaket väntar – förskolor och äldreboende kan tvingas slå igen

Ett stort besparingspaket måste komma på plats för att klara ekonomin de kommande åren är politikernas bedömning. Mönsteråsgymnasiet, naturförskolan på Oknö och det särskilda boendet Ekåsa i Fliseryd kan tvingas slå igen när utgifterna ska minska.
Mönsterås kommun • Publicerad onsdag 14:30 • Uppdaterad idag 14:50
Foto: Åsa Borefur