Besök som väckte glädje och ängslan

2015 har präglats av den ström av flyktingar som flytt oroshärdar i världen. Samtidigt vallfärdade folk till Saltor där två andra långväga besökare, delfinerna Selfie och Delfie, tumlade runt.
Mönsterås kommun • Publicerad 1 januari 2016