Annons

Ygeman saboterar elmarknaden

Energiministerns speciallösningar hämmar stabil elförsörjning och låga priser.
Ledare • Publicerad 2 oktober 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Energiminister Anders Ygeman (S) står inte upp för svenska elkunder.
Energiminister Anders Ygeman (S) står inte upp för svenska elkunder.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Trots att elbristen i Sydsverige har varit ett känt problem under lång tid har långsiktiga lösningar från regeringen uteblivit. I stället har tillfälliga åtgärder införts varje gång det uppstått en kris. De mest kända i närtid är naturligtvis tvångsstartandet av Ringhals 1 och oljekraftverket i Karlshamn mitt under årets högsommar. Bara starten av Ringhals kostade 300 miljoner kronor.

Redan förra hösten presenterade dock energiminister Anders Ygeman (S) en speciallösning som lär få betydligt större konsekvenser. För att säkra elförsörjningen i södra Sverige ingick regeringen en uppgörelse med energibolaget Eon, som äger stora delar av regionnäten.

Annons

Uppgörelsen har kritiserats eftersom den tillåter elnätsföretag att ta ut mer pengar från elkunderna i så kallade outnyttjade intäkter. Totalt kan de uppgå till 28 miljarder kronor. Men flera sakkunniga, inklusive Energimarknadsinspektionen, EI, bedömer att dessa nya inkomster inte är nödvändiga för att finansiera Eons investeringar.

I veckan kunde dessutom Dagens Nyheter avslöja att uppgörelsen inte behövdes överhuvudtaget. Det statliga affärsverket Svenska Kraftnät var nämligen nästan färdiga att presentera ett eget åtgärdsprogram vid samma tid. Detta skulle lösa hela effektbristen för bara mellan 15 och 20 miljoner kronor. Men i det ingick vissa insatser från Eon.

Till DN säger Anders Ygeman att Eon krävde att de outnyttjade intäkterna tilläts för att företaget skulle delta i Svenska Kraftnäts åtgärdsprogram. Eon själva avstår från att dementera uppgifterna.

Det är anmärkningsvärt i sig att företag ställer sådana krav mot regeringen. Men genom att gå med på dem underminerar energiministern den långsiktiga stabiliteten på hela elmarknaden. Om regeringen alltid är villig att ingå förmånliga specialuppgörelser vid behov, varför skulle några elbolag vara villiga göra egna investeringar?

Ygeman hävdar att det var en nödvändig kompromiss eftersom elnätsföretagen annars i domstol skulle ha vunnit rätten att ta ut högre priser. Något som visserligen har varit ett problem historiskt. Men just detta försökte Ygemans företrädare Ibrahim Baylan (S) motverka i lag 2018. Det var då outnyttjade intäkter stoppades, vilket sänkte elpriserna med 20 procent. Alltså finns inget skäl att tro företagen skulle lyckas i domstol igen.

Ändå tycks energiministern ovillig att stå upp för sin egen regerings tidigare politik. Och än mindre att säkra att elförsörjning är pålitlig och till ett rimligt pris för alla rikets företag och familjer.

Daniel ÅkermanSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons