Annons

Vattenskoter måste föras ansvarsfullt

Förarbevis för vattenskotrar är ett välkommet steg mot lugnare vatten.
Ledare • Publicerad 8 december 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Störande skoteråkning är antisocialt beteende.Foto: Torstein, Bøe

Då det ännu återstår ett par veckor tills vi går mot ljusare tider är det nog många som drömmer om sommaren. Att få ligga vid vattnet och koppla av i solskenet lär göra mycket gott, särskilt efter ett år som detta. Vad som däremot inte önskas i denna sommardröm är vrålet från en vattenskoter som drar förbi i hög hastighet.

Vattenskotrarna har tyvärr blivit en återkommande sommarplåga för de flesta som önskar njuta av Sveriges vattenlandskap. Motorljudet stör den som vilar till vågornas skvalp. Medan kanotister och seglare lätt kan skärras då skotrarna ofta hanteras minst sagt djärvt, och i halsbrytande fart.

Annons

Att skoteråkande har blivit så populärt de senaste åren är knappast förvånande. Ett relativt enkelt sätt att ta sig ut på sjön ger en känsla av frihet. Samtidigt som det helt enkelt tycks vara väldigt roligt. Det är mänskliga behov som inte ska förringas. Men med frihet följer som bekant ansvar. Och ansvaret för skoterförare är betydligt större än många verkar känna till.

Vattenskoter likställs i lagens mening med fritidsbåtar. Därför måste den ha en ”befälhavare” på samma sätt som fartyg: I praktiken är det föraren som räknas som befälhavare. Den som åker skoter måste alltså känna till och följa allmänna sjötrafikregler precis som alla andra till sjöss.

Det kräver bland annat att skotern måste köras säkert och inte får orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa, natur eller miljö. Därtill finns särskilda regler för just vattenskotrar. Skoter får enbart köras i allmänna farleder som huvudregel. Dock kan länsstyrelserna utfärda undantag för särskilda områden.

Att det alls är tillåtet att köra vattenskoter i Sverige är dessutom främst en följd av EU:s frihandelskrav. Varor som lagligen produceras i ett medlemsland måste få säljas i hela unionen. Nationella förbud betraktas därför som handelshinder.

Med tanke på de många lagar som gäller och det stora ansvar som följer, är det märkligt att reglering av skoterkörning dröjt så länge. Särskilt då riksdagen beslutade att införa förarbevis redan 2015. Men trots att frågan utreddes och bland andra Transportstyrelsen ställde sig positiv har regeringen dragit ut på tiden.

På måndagen skickades dock en ny promemoria på remiss som föreslår att förarbevis ska krävas för att få köra vattenskoter. För att ta körkortet måste man genomgå en godkänd utbildning. Förslaget planeras börja gälla redan till sommaren. Det är välkommet att detta högst rimliga krav till slut införs.

Förarutbildningen lär dels öka kännedomen om de regler som faktiskt gäller på sjön, som i dag tycks vara alltför låg. Dels bör utbildningen göra skoteråkarna till bättre förare. Även kravet på förarbevis i sig kommer förhoppningsvis inskärpa vikten av att ta ansvar. Samtidigt som omdömeslösa förare sållas bort, i värsta fall genom att beviset återkallas i efterhand.

Människors möjlighet att röra sig fritt och att ägna sig åt de nöjen man uppskattar bör förvisso inte lättsinnigt begränsas. Men i våra gemensamma miljöer krävs ömsesidig hänsyn. I synnerhet vid vatten där ljud och skador färdas långt både under och över ytan.

Friheten som ideal få aldrig ursäkta eller legitimera antisocialt beteende. Varken på sjön eller i samhället i stort. Förarbevis är ett lämpligt sätt att stoppa dem som förstör för andra. Om det kan hjälpa fler att respektera sina medmänniskor i naturen kan vi alla lugnt drömma om framtida somrar.

Daniel ÅkermanSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons