Annons

Västervik behöver ny psykiatribyggnad

Det finns flera poänger med att samla verksamheten i Västervik, skriver regionrådet Johanna Wyckman (L) i ett svar till ledarsidan.
Replik • Publicerad 7 mars 2020 • Uppdaterad 10 mars 2020
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Den nya psykiatribyggnaden vid pilen skyms av andra byggnader, enligt kommunen.
Den nya psykiatribyggnaden vid pilen skyms av andra byggnader, enligt kommunen.Foto: Västerviks kommun

Barometern-OT ondgör sig över den nya psykiatribyggnaden i Västervik (B-OT 4 mars). Man kan sammanfatta tidningens kritik med "det blir dyrt och högt", att det är en "trend" att samla lokaler för sjukhusvård och psykiatri samt att beslutet inte är förankrat hos medborgarna.

I det inriktningsbeslut som togs på senaste regionfullmäktige framgår att byggnationen blir nio våningar, inklusive en våning för ventilation. Sju av dessa våningar blir över mark och två under mark. Byggnaden kommer därför inte bli markant högre än befintlig byggnation på sjukhusområdet. I kommunens skrivelse, som ledarsidan uppenbarligen läst, står att "den nya sjukhusbyggnadens påverkan på stadsbilden som den upplevs från olika blickpunkter i staden blir mindre då byggnaden är placerad en bra bit in på sjukhusområdet som planar ut bakom befintliga sjukhusbyggnader. Den nya byggnaden skyms således till stor del av framförvarande bebyggelse."

Annons

Ja, det är dyrt att bygga lokaler för hälso- och sjukvård. Forskningen kring fysiska miljöers påverkan går framåt och kraven på verksamhetslokalernas utformning växer med utökade myndighetskrav, nationella riktlinjer för vård, patienters och närståendes ökade delaktighet i vården samt höga krav på medicinsk kvalité och patientsäkerhet. Även psykiatribyggnationerna i Kalmar och Oskarshamn innebär mångmiljardinvesteringar. Dessa kritiserar tidningen däremot inte, möjligen för att det är mindre riskfyllt att ifrågasätta investeringar som sker utanför tidningens upptagningsområde.

Det finns flera poänger med att samla verksamheten. I förstudien framgår att "Ett uttalat mål är också att minska och motverka fördomar gentemot patienter med en psykiatrisk diagnos och psykiska funktionsvariationer" samt "Ett lokalmässigt närmande till somatiken möjliggör och underlättar ett tvärspecialiserat omhändertagande av både psykiatriska som somatiska patienter".

Att motverka fördomar mot patienter med psykiatriska diagnoser och att förbättra möjligheterna till tvärspecialiserat omhändertagande är ingen "trend". Det finns fortfarande en stigmatisering mot människor med psykisk ohälsa, och inte sällan har de - som resultat av sin psykiatriska diagnos – även andra sjukvårdsbehov. Det är anmärkningsvärt att ledarsidan inte kan eller vill inse detta.

Slutligen gällande förankringen hos medborgarna. Det första uppdraget om att ta fram förstudier för nya psykiatrilokaler togs i dåvarande landstingsfullmäktige i november 2012. Sedan dess har vi haft två val till fullmäktige. Inte i någon av valrörelserna har byggnationerna varit en stor fråga. Den politiska enigheten om behovet av nya lokaler har varit konstant. Vi kan konstatera att de folkvalda i regionen - medborgarnas representanter - till skillnad från Barometerns ledarsida lyckligtvis anser att även patienter med psykiatriska diagnoser förtjänar ändamålsenliga lokaler.

Johanna Wyckman (L)

Regionråd med ansvar för psykiatri

Svar: Psykiatribyggnationerna är oavsett hur man ser på behovet av dem gigantiska investeringar. Att de inte har diskuterats i någon valrörelse är ett tecken på hur fattig den regionpolitiska debatten är, trots att skattebetalarna även betalar för en mångfald av partier med resurser till självständigt idéarbete.

Ledarredaktionen

Annons
Annons
Annons
Annons