Annons

Värdig äldreomsorg oavsett huvudman

Regeringen gör rätt i att flytta debatten från val av huvudman till ambitionen att höja kvaliteten på samtliga boenden. De personer som är i behov av vård på boende förtjänar bättre.
Ledare • Publicerad 12 juli 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Äldre med nedsatt mobilitet, hörsel och syn är extra utsatta när vården brister.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nästa höst ska regeringens utredning om språkkrav i äldreomsorgen presenteras. Att äldre kan göra sig förstådda på svenska och förstå vårdpersonalen som de dagligen träffar är en grundläggande del i god vård. Språkproblemen har varit kända länge men det är långt ifrån det enda som behöver förbättras inom äldreomsorgen. I några år har Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) noggrant granskat samtliga av landets kommunala vårdboenden i en mycket omfattande genomgång. När de nu summerar sina resultat klarar sig inte ett enda boende undan kritik.

För Kalmar kommuns, och flera andra kommuners, del handlar det om fyra huvudområden som IVO identifierat som svaga hos äldrevården i kommunal regi. Det är först kompetensnivån på de anställda, där svenskspråkigheten är en delkomponent, som är undermålig. Även kontinuiteten i personalstyrkan, som så ofta påtalas som viktig, brister. Verksamheter som har svårt att behålla personal och har många som jobbar endast några timmar per vecka gör att de boende behöver ge förtroende till en mängd olika personer varje vecka att hjälpa till med, de ofta intima, behoven. De två sista huvudpunkterna handlar om läkemedelshantering och vård i livets slutskede. Det är alltså inte sockerkakan på förmiddagsfikat som inte håller måttet utan det är de mest grundläggande delarna i vad som kan anses som god vård som brister.

Annons

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) menar att IVO:s granskning utgör ett viktigt underlag för kommande åtgärder. Det är bra att ett rejält omtag nu tas för att göra situationen mer värdig.

Från oppositionen är det dock tyst. Det enda ämnet som varit aktuellt för Socialdemokrater och Vänsterpartister att debattera vad gäller äldreomsorg har varit huruvida huvudmannen är kommunal eller privat. När IVO nu svart på vitt visar de enorma bristerna som existerar på samtliga kommunala boenden i Sverige blir det svårt att hävda att äldrevården skulle gynnas av att de privata boendena kommunaliserades.

Förhoppningsvis kan debatten om äldreomsorg nu komma att präglas av idéer om hur vården förbättras, istället för vem som utför den. Omsorgsnämnden i Kalmar är redan på bollen med åtgärder för både de anställdas språk, dokumentation och läkemedelshantering. Viktiga steg för en värdigare vård av de äldre.

Ester HertegårdSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons