GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Vantolkning om bibliotek

Att Svensk biblioteksförening utrett frågan om alternativa driftformer beror på att medlemmarna har önskat det, skriver ordföranden Johanna Hansson.
Föreningens styrelse har inte tagit ställning i frågan, skriver ordföranden Johanna Hansson.
Föreningens styrelse har inte tagit ställning i frågan, skriver ordföranden Johanna Hansson.
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Den 21 maj lyfte Barometern-OT frågan om folkbibliotekens ställning och framtid – ett angeläget ämne som borde diskuteras mer. Dessvärre ägnas större delen av texten åt att vantolka Svensk biblioteksförenings arbete utifrån frågan om folkbibliotek på entreprenad, en fråga där vi landat i att inte ta ställning för eller emot.

Vi anser snarare att det är verksamhetens innehåll som är avgörande för möjligheterna att ge människor en god tillgång till folkbiblioteksverksamhet av hög kvalitet. Då är det finansiering, kompetens, armlängds avstånd och samverkan som är de viktigaste framgångsfaktorerna.

Det är också slutsatsen i den rapport som föreningen har tagit fram – tvärtemot vad som sägs i ledartexten. Att Svensk biblioteksförening utrett frågan om alternativa driftformer beror på att medlemmarna har önskat det, vilket i sin tur säkert påverkats av den omfattande debatt om privata alternativ i andra delar av välfärden som rasat de senaste åren.

"De senaste 20 åren har folkbibliotekens andel av kommunernas budgetar stadigt minskat."

De senaste 20 åren har folkbibliotekens andel av kommunernas budgetar stadigt minskat. Mindre än hälften av landets elever går i skolor som har ett riktigt skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. Pandemin har också blottat den klyfta, inte minst digitala, som finns i vårt samhälle och som försvårats när många bibliotek varit stängda eller begränsat tjänsteutbudet under pandemin.

Dessa frågor är några av de vi kommer lyfta fram inför valet 2022 och där det finns mycket för beslutsfattare som säger sig värna biblioteken att göra.

Alla människor ska kunna använda biblioteken utifrån sina behov av information, medier och kultur. Biblioteken åtnjuter ett grundmurat förtroende – som måste vårdas, och Barometern kan lita på att Svensk biblioteksförening kommer fortsätta att uppmärksamma när människors rätt att fritt använda sina bibliotek hotas på grund av otillbörlig styrning eller bristande resurser.

Johanna Hansson

Ordförande Svensk biblioteksförening

Svar:

Även om det i rapportens slutsatser förvisso nämns att frågan om alternativa utförare inte är ”en enskilt avgörande del” i frågan om bibliotekens verksamhet förordas det explicit bland annat en bevakning av bibliotekens driftsform, med hänvisning till de huvudsakliga risker som anses förenade med alternativa utförare. Risker som anges kan leda till omfördelning av medel ”från verksamhet som bär demokratiska värden till privat vinst.” Hur detta går emot vad som angavs i ledaren är svårt att utröna.

Att Svensk biblioteksförenings styrelse valt att inte ta ställning i frågan är positivt. Samtidigt vittnar det faktum att föreningens medlemmar ville utreda denna icke-fråga, och därmed spä på en infekterad privatiseringsdebatt, om att oron för politisering inte är obefogad.

Ledarredaktionen

Läs mer