Annons

Vänstersväng för Kommunal i Kalmar

Frågan om sextimmarsdag letar sig in i den styrande Kalmarmajoriteten när fackförbundet Kommunal lokalt driver på för en arbetstidsförkortning.
Ledare • Publicerad 2 juni 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det dröjde inte länge efter det att Lilian Akthagen, valts till ny ordförande för Kommunal i Kalmar innan det första tecknet på att en ny linje lokalt etablerats. I en debattartikel i Barometern-OT efterlyser Akthagen att Kalmar kommun tar ställning för en arbetstidsförkortning, det som tidigare gick under namnet sextimmarsdag.

Lilian Akthagen är ordförande för Vänsterpartiet och för Kommunal i Kalmar.

Kommunals nationella ledning har i många år motsatt sig alla planer på en arbetstidsförkortning. I sak går planerna på sextimmarsdag tvärs emot förbundets prioritering av att heltidsanställningar ska vara norm i omsorgen och vården. Ledningen har heller inte direkt visat någon som helst entusiasm över kongressens beslut förra året att ta ställning för en arbetstidsförkortning.

Annons

Utspelet från Kommunal i Kalmar ska också ses mot bakgrund av att den nya ordföranden har en annan partipolitisk tillhörighet än företrädaren, Marie Simonsson, som är aktiv socialdemokratisk politiker. Med Akthagen som ordförande bryts den traditionella facklig-politiska samverkan i Kalmar mot bakgrund av att hon är vänsterpartistisk politiker och ordförande för partiet i Kalmar kommun. Då har Socialdemokraterna så sent som under den förra valrörelsen i regionen framhållit banden med Kommunal genom att lansera ett ”handslag” som skulle markera enighet mellan parti och fack.

Vänsterpartiet driver sedan länge frågan om en arbetstidsförkortning. Men Vänsterns planer för en sextimmarsdag har en annan utformning än den som traditionellt diskuterats inom svensk fackföreningsrörelse. LO-kollektivet brukar markera att den svenska modellen ska värnas genom att en eventuell arbetstidsförkortning ska ske förhandlingsvägen mellan parterna. Vänsterpartiet vill istället införa den politiskt, arbetsgivarorganisationernas och fackförbundens uppfattningar är därmed av underordnad betydelse. Saltsjöbadsandan har aldrig varit något eftersträvansvärt för Vänstern vilket är orsaken till LO-fackens historiskt dåliga relationer med det partiet.

”Det innebär att frågan om en arbetstidsförkortning drivs av en av den politiska majoritetens företrädare.”

Akthagen är politiker med nämnduppdrag i Kalmar kommun. Det innebär att frågan om en arbetstidsförkortning drivs av en av den politiska majoritetens mest kända företrädare. Vänsterpartiet ingår ju i den majoritet som leds av Socialdemokraterna där också Centerpartiet är en del. Vänsterpartiet vill å ena sidan ingå i majoriteten å andra sidan som något slags oppositionsparti lansera långtgående och dyra reformer.

En arbetstidsförkortning är dyr och ogenomförbar när Kommunal sätter kravet att den inte ska finansieras med lägre löner. Men det stora problemet är äldreomsorg eller förskolor ska fungera om anställda bara arbetar fyra istället av fem dagar i veckan. Antingen måste betydligt fler anställda rekryteras eller så måste de som blir kvar ”springa snabbare” som det brukar heta. Med tanke på dagens rekryteringsproblem inom vården och omsorgen är det svårt att förstå logiken i fråga om en arbetstidsförkortning och varför det skulle gagna Kommunals medlemmar i vården och omsorgen. Johan Perssons S+C+V-union har uppenbarligen fått en intern fråga med sprängkraft att hantera.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons