Annons

Våldet hotar välståndet

Storbolagens ledningar oroar sig över att våldet försvårar rekryteringar. På sikt påverkar det dock även företagens varumärken.
Ledare • Publicerad 24 oktober 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Volvokoncernens Martin Lundstedt uppmärksammar  våldet som ett problem för storbolagen.
Volvokoncernens Martin Lundstedt uppmärksammar våldet som ett problem för storbolagen.Foto: Adam Ihse/TT

När VD:arna för några av de allra största börsbolagen presenterar sina kvartalsrapporter så finns det en gemensam nämnare bortom de olika resultaten. De talar om våldsvågen i Sverige som ett problem för bolagen.

VD:n för Sverige största bolag, Volvokoncernens Martin Lundstedt, konstaterar att ”intressenter kring Volvo ställer sig frågan och undrar vad som pågår”.

Annons

Börje Ekholm, tidigare vd för Wallenbergsfärens maktbolag Investor och numera vd för Ericsson jämför utvecklingen med hur det såg ut i New York på 1980- och 1990-talen och efterlyser en politisk handlingsplan.

Industrijätten Sandviks VD, Stefan Widing, konstaterar att bolaget ”får svårare att rekrytera kompetent arbetskraft till våra verksamheter i Sverige från andra länder” medan investeraren Christer Gardell noterar att ”bilden av Sverige i förlängningen påverkas”.

Hur Sverigebilden ser ut i omvärlden har blivit ett återkommande diskussionsämne under senare år. Vanligen rör sig debatten kring frågor om hur bland annat turismen påverkas av den bild av landet som sprids internationellt.

”Som företagsledarna påpekar kan en förändrad bild av Sverige emellertid också påverka synen på det svenska näringslivet.”

Som företagsledarna påpekar kan en förändrad bild av Sverige emellertid också påverka synen på det svenska näringslivet. I ett land som förknippas med grovt våld får arbetsgivare svårare att rekrytera personal på en internationell arbetsmarknad, lägg därtill att också investeringar långsiktigt kan komma att påverkas.

I slutändan berörs också synen på bolagen som sådana. I varumärkesbygget för några av de största svenska bolagen finns också det blågula, synligt eller osynligt, men någonstans alltid närvarande. Värden som trygghet och pålitlighet och miljö omfattar både Sverige som land och så skilda varumärken som Volvo, Securitas och Ikea. Även om Kinakontrollerade Volvo Cars numera använder orden ”Made by Sweden” istället för ”in Sweden.”

Krackelerar bilden av bolagen blir Sverigebilden suddigare. Blir Sverigebilden mörkare påverkas i sin tur bilden av bolagen. Det som är bra för Volvo är bra för Sverige, som det heter, men det som är bra för Sverige är också bra för Volvo. Och omvänt. Därför hotar våldet på sikt välståndet.

Storbolagen kan för stunden trösta sig med att förändringar av Sverigebilden går i långsam takt. Föreställningen om ”Bullerby” lever kvar i varje fall i delar av Tyskland. Det negativa spinnet om ”det svenska tillståndet” med anspelningar på gängkriminalitet och en misslyckad migrationspolitik har än så länge inte nått utanför Nordens gränser.

Men att bilder förändras i en långsam takt innebär också att när Sverigebilden väl är färgad av våldsvågen så tar den tid att ändra. Även om det grova våldet skulle vara besegrat.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons