Annons

Vaccinmotstånd – från vänster till extremhöger

När regeringen i tisdags (11/1) överlämnade årets första extrabudgetar var pandemin i centrum och en post berörde medel till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att motverka desinformation.
Ledare • Publicerad 15 januari 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

I en tid då det finns stora möjligheter att vara sin egen publicist och ha en plattform i sociala medier för att nå ut med sitt budskap, är det mycket som har ritats om. Idag kan konspirationsteorier, felaktigheter och missuppfattningar spridas i realtid och med få begränsningar. Det är lätt att dras med.

Demonstration i Berlin mot den tyska regeringens anticorona-åtgärder.
Demonstration i Berlin mot den tyska regeringens anticorona-åtgärder.Foto: Sebastian Kahnert

Själva yttrandefrihetens kärna är givetvis att det är fritt att ha fel och dra spekulativa konklusioner. Men den pågående diskussionen om de sociala mediebolagens roller visar att det trots allt är en annan sak idag än tidigare att ha upp åt väggarna fel.

Annons

När samhället är ansträngt eller i kris är uppmärksamheten på sanning och fakta, på sans och förnuft en plikt för varje individ. Det visar inte minst det vaccinmotstånd som denna ledarsida tidigare skrivit om (7/12 och 5/1). SVT-dokumentärerna Vaccinkrigarna avslöjade konspirationsteorier som kan leda till livsfarliga epidemier, men även hur vidhängande hat, som antisemitism, genomsyrar vaccinmotståndarnas ideologi.

Motståndet mot vaccin utgör en del i en världsbild som präglas av uppfattningen om att det existerar en oöverbryggbar konflikt mellan folk och elit samt att det pågår ett kulturkrig. Idag finner vi anhängarna i ytter- och extremhöger, men för ett antal decennier sedan balanserade de istället på vänsterkanten till avgrunden. Misstron mot de styrande klasserna, och mot läkarvetenskapen som ett uttryck för dem, är ett grundläggande stråk. Den röda ekofascismens rop på blod, jord och maskulinitet illustreras idag av svartblå grupper. Att maskuliniteten är hotad utgör en central föreställning i exempelvis den samtida QAnon-rörelsen, en grupp som deltog i stormningen av Kapitolium.

Därför är det välkommet att regeringen i sin första extrabudget föreslår att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får ett ökat anslag om 70 miljoner kronor för att stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten om coronaepidemin och vaccination samt för att följa och hantera desinformation och ryktesspridning.

Det är angeläget och nödvändigt att få en bild av desinformationens former, utbredning och styrka. Konspirationsteorier om vaccin ska inte underskattas. Sådana teorier om det ”snabbframtagna” vaccinet mot covid-19 finns redan på den svenska ytterhögerkanten. Vaccinet blir ett uttryck för och en symbol för den överhet man misstror och menar har sålt ut landet och folket.

I själva verket var forskarvärlden redan långt framme vad gäller kunskap om SARS och MERS, som tillhör gruppen coronavirus, så avsevärd forskning om coronavirus fanns redan. Man behövde därför inte bedriva den grundforskning som normalt krävs. Med det sagt, så har denna ledarsida bidragit till spridningen av korrekt information – och av tilltro.

Annika BorgSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons