Utredning ingen megafon åt regeringen

Regeringens ovana att tillsätta riksdagsledamöter som utredare riskerar att underminera utredningsväsendets legitimitet.
Ledare • Publicerad 12 maj 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Karolina Skog (MP) lär knappast vara en oberoende utredare.
Karolina Skog (MP) lär knappast vara en oberoende utredare.Foto: Jonas Ekströmer/TT

Statliga utredningar är en av grundpelarna i det svenska politiska systemet som verktyg för att skapa stöd för förslag i riksdagen. Något som är särskilt viktigt i ett land där bara två regeringar någonsin har haft egen majoritet.

Utredningarnas roll är att ta hänsyn till olika perspektiv och lägga en saklig grund över kunskapsläget. Tyvärr politiserar regeringen dem allt oftare genom att utse riksdagsledamöter som enmansutredare.

Den senaste i raden är miljöpartisten Karolina Skog som i fredags gavs uppdraget att utreda social bostadspolitik. Skog är Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson, och var miljöminister fram till förra året. Som officiell företrädare har hon alltså ett direkt intresse att främja regeringens politik.

Skog har även ett personligt engagemang i bostadsfrågor. Det var hennes ansvarsområde som kommunalråd i Malmö, och hon nämner det som en av sina hjärtefrågor på Miljöpartiets hemsida. Risken finns att utredningen kommer präglas av Skogs egen politiska uppfattning.

Det finns redan en obalans mellan regering och opposition. Riksdagens utredningstjänst har bara en bråkdel av regeringskansliets resurser. Därför kunde Stefan Löfven 2018 avfärda M-KD budgeten som en ”servettskiss”.

Obalansen är bara acceptabel eftersom regeringens utredningar är pålitliga. Om politiseringen inte upphör kommer mer än bara utredningarnas legitimitet försvinna.

Daniel Åkerman

Daniel ÅkermanSkicka e-post