Annons

Utan insyn tappar friskolan sitt syfte

Att införa samma offentlighetsprincip som för statlig verksamhet på friskolor är inte rimligt. Men öppenhet är grundläggande för friskolornas fortsatta existens.
Ledare • Publicerad 18 september 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
När det är dags för skolval ligger det i allas intresse att detta görs på ett fullständigt beslutsunderlag.
När det är dags för skolval ligger det i allas intresse att detta görs på ett fullständigt beslutsunderlag.Foto: Lena Ehring

Det är lätt att argumentera för att all offentlig finansierad skolverksamhet ska lyda under exakt samma offentlighetsprincip som den kommunala. Det blir dock en argumentation som saknar förankring i verkligheten. Alla skolor har inte en stab som klarar av att hantera ett regelverk avsett för att granska kommuner, regioner, myndigheter och stat.

Att applicera detta regelverk på alla friskolor skulle på ett effektivt sätt omintetgöra möjligheterna för de minsta skolorna att verka. Vilket följaktligen skulle göra att de stora koncernerna, som har kraften att möta krav på öppenhet på samma nivå som det offentliga, blir ensamma kvar.

Annons

Men insyn krävs. I synnerhet rörande de delar av verksamheten som är myndighetsutövning såsom betygssättning och disciplinära åtgärder för att upprätthålla skolplikten. Dessutom måste nyckeltal som betygssnitt, antal behöriga lärare och måluppfyllelse presenteras enligt en fastställd mall så att skolor kan jämföras. Börsnoterade företag spelar efter liknande rapportregler och verkar även de på en öppen marknad.

Skolminister Lotta Edholm (L) meddelade i veckan att regeringen i sin kommande budget avsätter 56,5 miljoner för att ta hand om skolkostnadsutredningens förslag att Skolverket ska ansvara för att tillgängliggöra relevant statistik. Denna statistik skall redovisas på skolnivå och på samma sätt oavsett vilken driftsform skolan har.

Med andra ord vill regeringen skapa en spelplan som inte lutar. En förutsättning för att ta till vara de fördelar som uppstår när friheten att välja finns och massans vishet visar vägen.

”Betyg får inte bli en valuta där varje rektor har en egen sedelpress.”

Ytterligare reformer är nödvändigt. Betyg får inte bli en valuta där varje rektor har en egen sedelpress. Att sätta betyg är myndighetsutövning och därför finns det anledning att detta genomlyses på ett bra sätt. Lockelsen att krydda dessa för att framstå som bättre än övriga skolor måste hanteras. Centralt rättade standardprov och normerade betyg baserade på en tydlig kravbild skulle kunna hjälpa till att lägga intetsägande debatten om driftsform bakom oss.

Diskussionen skulle istället kunna handla om hur eleverna får så goda förutsättningar som möjligt för att uppnå sin fulla potential. Ett system med en mångfald av huvudmän har många fördelar. Dels får föräldrarna möjlighet att välja den skola som passar bäst för barnet, dels får skolor också möjlighet att lära av varandra. De som inte lär sig får helt enkelt finna sig i att bli utan elever.

Ökad insyn blir ytterligare en uppgift för friskolorna att hantera. Men det ligger i samhällets, föräldrarnas och inte minst elevernas intresse att detta kommer på plats. Det är för dessa grupper friskolorna finns.

När sexåringen släppt handen för att ta de första stegen upp för trappan mot dörren till skolan blir det uppenbart att ingenting kommer vara sig likt. Vi behöver ett skolsystem som säkerställer att föräldern som står kvar på skolgården är förvissad om att valet av skola har fattats på så gott beslutsunderlag som möjligt.

Emil NilsénSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons