Annons

Uppgörelsen är en framgång för Centerpartiet

Centern har medverkat till stora reformer, skriver riksdagsledamoten Anders Åkesson (S) och partiets distriktsordförande Stihna Johansson-Evertsson.
Brev till ledarsidan • Publicerad 13 november 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

På ledarplats i Barometern så ifrågasätts om Centerpartiet verkligen kan vara nöjda med uppgörelsen med regeringen om stärkt äganderätt i skogen och ett liberaliserat strandskydd plus ett nytt Saltsjöbadsavtal.

Möjligt för fler?
Möjligt för fler?Foto: Hasse Holmberg / TT
Annons

Centerpartiet har under den senaste mandatperioden ingått i flera uppgörelser med regeringen, detta har vi gjort för att få ett genomslag för vår politik och för att få till nödvändiga förändringar för att föra utvecklingen framåt. Ett exempel på detta är förändringarna i LAS som vi fått med oss regeringen på och nu senast också arbetsmarknadens parter. Detta var något som vi försökte med under åren i alliansregering men tyvärr utan att lyckas att få med oss Moderaterna. Nu är en reformering på plats och LO och Svenskt Näringsliv skriver avtal och överenskommelser, det är något som till och med ledarsidan i Barometern borde känna än glädje för.

Den senaste uppgörelsen med regeringen stärker äganderätten för skogsägarna, och den kommer att ge oss en bättre strandskyddslagstiftning. Detta är något som vi verkligen är nöjda med! Två reformer som kommer att ha en stor betydelse, inte minst för landsbygden runt om i vårt land.

”Det lokala inflytandet över strandskyddsfrågorna kommer att öka, strandskyddet vid små vattendrag och sjöar samt vid anlagda vatten upphävs.”

Det lokala inflytandet över strandskyddsfrågorna kommer att öka, strandskyddet vid små vattendrag och sjöar samt vid anlagda vatten upphävs. Vi ska också minnas att Miljöpartiets ingång var att gå väldigt mycket längre åt andra hållet, det har vi nu stoppat! Detta är viktiga segrar för Centerpartiet!

Centerpartiet är en grön liberal kraft i den politiska mitten, det är där vi tror att vi gör mest nytta för Sverige och Sveriges utveckling, vi är beredda att i sakfrågor göra överenskommelser med partier på bägge sidor om men inte med de bägge ytterkanterna. För oss är det viktigare med politisk verkstad än politiskt spel och det är vår förhoppning att fler partier ska inse att det är just politisk verkstad som är det bästa för Sverige och för Kalmar län.

Anders Åkesson (C), riksdagsledamot

Stihna Johansson-Evertsson (C), distriktsordförande

Svar:

Som vi skrev. I relation till MP-krav är uppgörelserna en framgång. I relation till de parlamentariska möjligheterna är de inte det.

Ledarredaktion

Annons

Annons
Annons
Annons
Annons