Annons

Sten Tolgfors: Sverige ska stå på Taiwans sida

Världen som vi känner den skulle förändras i grunden.
Sten Tolgfors
Krönika • Publicerad 10 oktober 2021
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Barometern Oskarshamns-Tidningen politiska etikett är moderat.

Taiwan är en fullvärdig demokrati, som präglas av rättsstatlighet, fri press och respekt för mänskliga rättigheter. I Democracy Index kommer Taiwan på plats 11 i världen. Taiwan rankas högre än många EU-länder. Demokratins ställning är jämförbar med den i Sverige, som kommer på plats 3 i undersökningen.

Folkrepubliken Kina rankas på plats 151 av 167 länder och klassas som auktoritärt.

Annons

I Human Freedom Index, som mäter 76 indikatorer över mänsklig och ekonomisk frihet kommer Sverige på plats 9 och Taiwan på plats 19. Taiwan rankas högre än många EU-länder.

Folkrepubliken Kina kommer i Human Freedom Index på plats 129 av 162.

Fram till mitten av 1980-talet var Taiwan en nationalistisk diktatur. Men Taiwan har genomgått inte bara en enastående ekonomisk utan också fullständig demokratisk förvandling.

1949 förlorade Kuomintang och den 1912 grundade Republiken Kina inbördeskriget i fastlands-Kina och flyttade över till ön Taiwan. Ön har aldrig kontrollerats av Folkrepubliken Kina, men sådan kontroll har alltid eftersträvats av Folkrepubliken.

Fartyg från amerikanska kustbevakningen biträder fartyg från Taiwan.
Fartyg från amerikanska kustbevakningen biträder fartyg från Taiwan.

1996, när Taiwan höll sitt första presidentval, sköt Folkrepubliken Kina missiler över Taiwansundet, för att påverka valet och väljarna att ta avstånd från politiker som önskade att Taiwan skulle vara en självständig stat. USA sände örlogsfartyg för att skydda Taiwan. Hotet fick motsatt effekt på väljarna.

Från FN:s bildande fram till 1971 representerade Taiwan Kina i FN, inklusive i säkerhetsrådet. USA erkände då Folkrepubliken Kina och platsen i FN förlorades.

Sverige erkände Folkrepubliken Kina redan 1950. De flesta länder har inga direkta diplomatiska förbindelser med Taiwan, men demokratiska länder stöder demokratier.

Ett-Kinapolitiken innebär att det konstateras att det endast finns ett Kina. Också politiker som förordar status quo, innebärande att Taiwan de facto är självstyrande, men inte önskar förklara Taiwan vara en självständig stat, vilket skulle provocera Folkrepubliken Kina, stöder en ett-Kinapolitik. Vilket Kina som avses förtydligas dock inte alltid.

På Taiwan ser partierna olika på självständighet. Kuomintang, vars systerparti är moderaterna, har velat bevara status quo av självstyre. DPP, Liberalernas systerparti, har argumenterat för självständighet.

En förening med Folkrepubliken kan bara ske på demokratisk grund, om och när befolkningen vill det och fri- och rättigheter garanteras. Befolkningen ser i tilltagande grad Taiwan som ett eget land.

Annons

De militära styrkeförhållandena har ändrats genom intensiv kinesisk upprustning. Samtidigt ökar Folkrepubliken Kina nu det militära och politiska trycket mot Taiwan, för att inkorporera Taiwan. Invasion går inte att utesluta.

”USA har varit och är de facto garanten för Taiwans säkerhet och förser landet med krigsmateriel, något Folkrepubliken Kina protesterar mot.”

USA har varit och är de facto garanten för Taiwans säkerhet och förser landet med krigsmateriel, något Folkrepubliken Kina protesterar mot.

Det är en av världens farligaste potentiella konflikter. Krig skulle få enorma politiska, ekonomiska, militära och humanitära konsekvenser. USA står bakom Taiwan. Krig betyder konflikt också mellan stormakterna och kärnvapenstaterna USA och Kina. Världen som vi känner den skulle förändras i grunden.

Sverige måste alltid stå på demokratins sida och avvisa militära hot. Taiwan behöver Sveriges stöd.

Annons
Annons
Annons
Annons