GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Straffa buskörarna, öppna gatorna

Strategin att stänga städer och gator för att komma åt buskörning inskränker de laglydigas frihet. Bättre då att som riksåklagaren dela ut böter på plats till de som buskör.
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

I åratal har det pågått på många håll i landet. Kvälls och nattetid rullar bilar runt med nedvevade rutor och ut strömmar ”musiken” från egenhändigt byggda högtalare stor som lådor.

Asocialt beteende förstör gemenskapen. Polisen får äntligen bättre möjligheter att agera mot buskörning.
Asocialt beteende förstör gemenskapen. Polisen får äntligen bättre möjligheter att agera mot buskörning.
Foto: LINDAHL BJÖRN/Aftonbladet

Ett mindre problem kan tyckas när mord och skjutningar plågar invånarna i storstädernas förorter och de kriminella nätverken har vuxit sig starkare.

Stora samhällsproblem rättfärdigar emellertid inte att mindre problem bagatelliseras. För många har buskörningen varit en plåga när den pågår långt in på morgontimmarna under natten till lördag och söndag.

Det asociala beteendet färgar stadskärnor med en grå avgasrök och ett oljud som driver medborgarna från deras eget offentliga rum. Det handlar inte om att moralisera över dem som älskar motorkulturen och musiken och vill träffa likasinnade - utan det handlar om att stoppa ett beteende som inskränker andras frihet rejält.

Polisen har länge obegripligt nog saknat verktyg för att komma till rätta med stöket. Baksidan är därmed att större resurser fått läggas på mindre meningsfulla fordonskontroller som sällan eller aldrig leder fram till böter.

"Så har kommuner ofta stängt av gator under nattetid. Ibland hela centrum. Det är en åtgärd som samtidigt begränsar allas vår rörelsefrihet och försvårar relevanta transporter."

Så har kommuner ofta stängt av gator under nattetid. Ibland hela centrum. Det är en åtgärd som samtidigt begränsar allas vår rörelsefrihet och försvårar relevanta transporter.

Men nu har riksåklagaren lagt fram ett förslag om att polisen på plats ska kunna förelägga en ordningsbot för förargelseväckande beteende för den som exempelvis spelar mycket hög musik utan hänsynstagande till andra.

Att utvidga brottskatalogen som polisen på plats kan bötfälla för är vanligen känsligt. Därmed ”kringgås” den normala vägen med utredning, förhör, åtal och dom. Rättssäkerheten blir inte densamma för den som anklagas för att ha begått ett brott när polisen direkt på plats ”erbjuder” den misstänkte att acceptera böterna.

I detta fall är det dock svårt att finna invändningar. På samma sätt som fartsyndare kan bötfällas direkt är det rimligt att den som spelar alltför hög musik kan tilldelas en ordningsbot.

Straffet förefaller möjligen onödigt lågt. 800 kronor vilket är summan av två parkeringsböter på många håll.

Samtidigt vilket få tänker på, går alla rapporter om trafikförseelser vidare till Transportstyrelsen. Den myndigheten har att beakta om den som återkommande framfört fordon med musik som påverkar trygghet och trafiksäkerhet inte bör få se sitt körkort bli återkallat för en tid.

När remisstiden gått ut för förslaget visar det sig också att flera instanser vill gå längre. Arvika kommun ifrågasätter varför inte föraransvar införs. Sveriges kommuner och regioner (SKR) tycker att bötesbeloppet är för lågt.

År av icke-aktivitet gentemot asocialt beteenden har satt sina spår. Etablerade kulturer är svåra att förändra. Stöket sänker attraktiviteten på orter och får storstadens stereotypa föreställningar om småorten som en ogästvänlig skräpyta uppfyllda. Det är en miljö som får unga kvinnor att ta tåget till storstaden. Det är en miljö som sliter isär samhällsgemenskapen i sociala och kulturella grupperingar. Och buskörningen skapar en olustig känsla av kaos och laglöshet i det gemensamma rummet.

Det lär dock bli sämre innan det blir bättre. Den nya ordningsboten träder i kraft först till hösten, som polismyndigheten påpekar. Sommarkvällarna kan bli olidliga på många håll om buskörarna tar en sista chans att straffritt kunna kränka andra.

Läs mer