Annons

Som i Alingsås så inte i Kalmar

Den friande domen i Alingsås tingsrätt lär studeras av många i Kalmar. Men den politiska utgången i Alingsås blev också en annan.
Ledare • Publicerad 7 juli 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Alingsås tingsrätt friade nämndledamöter för tjänstefel. Domen lär bli läst i Kalmar.
Alingsås tingsrätt friade nämndledamöter för tjänstefel. Domen lär bli läst i Kalmar.Foto: Domstolsverket

Alingsås tingsrätt friar de tilltalade. Så lyder avgörandet efter rättegången med 11 tidigare nämndledamöter i Alingsås som åtalats för tjänstefel efter att de enligt åklagaren beviljat bygglov i strid med lagen.

Målet som hanterats i Göteborgs tingsrätts lokaler har följts med stort intresse av rättsvetare. Och inte minst de nämndledamöter i Kalmar kommun från majoritetens partier (S+C+V) som berörs av en en liknande förundersökning för hantering av bygglov.

Annons

Åtal för tjänstefel är tämligen ovanliga i Sverige och brukar exempelvis ske för nämndledamöter om någon väljer att inte delta i ett beslut som rör myndighetsutövning. Målet äger också rum samtidigt som regeringen och Sverigedemokraterna utlovat att lagstiftningen om tjänstefel ska skärpas utifrån den politiska utgångspunkten att alltför få fall i dag drivs i domstol. Tingsrätten uttrycker också att målet rymt frågor som inte är ”allmänt förekommande ” när den behandlar frågan om kostnaden för ett rättsutlåtande (för de tilltalade) från professor Olle Lundin på 103 213 kronor inklusive moms. Han får sedan 60 000 kronor.

Ett avgörande i en tingsrätt saknar normalt sett betydelse för rättstillämpningen. Rättspraxis formas i Sverige i brottmål av hovrätter och Högsta domstolen.

Men tingsrättens bedömning är likväl intressant även om det också finna stora skillnader mellan fallet i Alingsås och ärendet i Kalmar. I Alingsås rörde det sig om ett beviljat bygglov med hänvisning till ”mindre avvikelse från detaljplanen”. I Kalmar pekade polisanmälningen på minst 21 fall där nämnden i strid med förvaltningens förslag beviljat bygglov.

Alingsås tingsrätts friande dom vilar på att mindre avvikelser från den detaljplan som kommunfullmäktige beslutat får ske om genomförandetiden för planen gått ut och bygglovet ”tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse”.

För experter på plan och bygglagen betyder det exempelvis att man kan ge tillstånd för att uppföra cykelförråd eller tvättstugor i strid med detaljplanen. I det aktuella fallet handlade det emellertid om en större villa på en tomt som ”var prickad” där ingen bebyggelse skulle ske.

Men här kommer själva kärnan i avgörandet. Vad som är ett allmänt intresse är en bedömningsfråga och en lekman som nämndledamoten är kan inte förutsättas ha kännedom om förarbeten till lagstiftningen eller rättslig praxis. Därför frias ledamöterna.

Till saken hör att om ett tjänstefel bedöms som ringa det också straffritt.

”Om inte domen överklagas - och om någon blir delgiven misstanke om brott i Kalmar - lär det hänvisas till denna motivering från försvarsadvokater.”

Om inte domen överklagas - och om någon blir delgiven misstanke om brott i Kalmar - lär det hänvisas till denna motivering från försvarsadvokater. De kan exempelvis anföra att det är ett allmänt intresse att Kalmar som kommun ska kunna växa och att näringsliv ska kunna expandera.

Från fackförbund som TCO finns en rädsla för att ett utvidgat tjänstemannaansvar ska leda till försiktigare tjänstemän och att tystnadskulturer på offentliga arbetsplatser ska bredas ut.

I politiska kretsar finns också oron att ledamöter ska ställas till straffrättsligt ansvar i bedömningsfrågor. Det kan bli svårt rekrytera till de uppdragen om de innebär att man riskerar straffansvar varje gång man avviker från förvaltningens förslag.

Annons

Om ”stora” avvikelser i strid med lag godkänns av en nämnd är det lika med att den tidigare demokratiska processen ignoreras. Man kan tycka att den är byråkratisk, men den finns där för att trygga sakägares synpunkter samt säkra den demokratiska processen.

I Alingsås friades politikerna, av tingsrätten.

Husbygget stoppades dock av Länsstyrelsen.

Den politiska ansvarsutkrävandet fungerade också i Alingsås.

De berörda numera friade politikerna fick nämligen inte fullmäktiges förtroende som nämndledamöter.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons