Annons

Regionen tackar nej till apokalypsen

S-ledda region Kalmar ser ut att följa den lila koalitionens Oskarshamn istället för det S-ledda Kalmar kommun när man säger nej till att utlysa klimatnödläge.
Ledare • Publicerad 21 september 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Symbolpolitik kan vara kontraproduktivt, vilket vore tragiskt när det finns ett genuint behov av omställning.
Symbolpolitik kan vara kontraproduktivt, vilket vore tragiskt när det finns ett genuint behov av omställning.Foto: Andreas Hillergren

Det utropas inget klimatnödläge av region Kalmar län. Det välkomna beskedet lämnades efter regionstyrelsens sammanträde under måndagen.

Det återstår fortfarande för regionfullmäktige att fatta beslut i frågan, men det ser alltså ut som att regionen klarar sig undan från att upprepa Kalmar kommuns fadäs då ett enig kommunstyrelse för två år sedan följde flera andra svenska kommuner i spåren och förklarade att det råder klimatnödläge – till skillnad från bland annat Oskarshamns kommun som stod emot grupptrycket och avstod från att hoppa på lämmeltåget.

Annons

Här spretar alltså den S-ledda regionen och den S-ledda kommunen åt olika håll. I båda fallen var frågan väckt genom ett medborgarförslag. Skillnaden i respons sammanfaller med Miljöpartiets närvaro. Medan Miljöpartiet är representerat i Kalmar kommun, är det frånvarande på regional nivå (och inte heller har partiet mandat i Oskarshamns kommunfullmäktige).

Både miljön och klimatet är helt centrala frågor att arbeta med, såväl globalt som lokalt, och som det har kunnat konstateras hör de fortsatt till några av väljarnas prioriterade frågor. Men det görs bättre med konkret politik och via samhällets omställning, snarare än med symbolisk plakatpolitik.

”Det är högst oklart vad sådana konstateranden av klimatnödläge egentligen skulle uppnå, annat än att möjligen fungera som ett slags kommunal eller regional greenwashing.”

Mycket mer än så skulle ett utlyst klimatnödläge inte innebära. Det finns en fara att man faller för frestelsen att hänfalla sig åt dylika manifestationer och därmed förnöjt luta sig tillbaka i tron att man har gjort skillnad. Men det är högst oklart vad sådana konstateranden av klimatnödläge egentligen skulle uppnå, annat än att möjligen fungera som ett slags kommunal eller regional greenwashing. Sådant kan alltså i själva verket vara kontraproduktivt. Vilket vore tragiskt när det finns ett genuint behov att värna miljön och hantera klimatförändringarna.

Men att det finns allvarliga problem som måste lösas är inte i sig ett argument för att utlysta nödläge. Med liknande logik skulle krav kunna ställas på att utlysa energinödläge, eller varför inte nödläge med anledning av det eskalerande gängvåldet. Och hade något sådant skett hade det nog inte dröjt länge innan vänsterkritiker började skandera om fascism.

Man bör vara försiktig med själva begreppet ”nödläge”. Det är koncept som är förknippat med situationer där så pass allvarliga tillstånd råder att samhällets normala regler och lagar sätts ur spel. Ett nödläge förpliktigar. Men om det inte är förenat med faktiska förändringar rör sig det mer om ett spel för gallerierna som spär på alarmism.

Som det konstateras i regionstabens tjänsteskrivelse inför regionfullmäktiges beslut så har tidigare kommunala beslut om klimatnödläge inte direkt gett någon nämnvärd effekt. Ett ypperligt tillfälle att lära av historien.

Thomas HermanssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons