Annons

Regeringen får krypa till korset om konfessionella skolor

Det kommer inte att bli något etableringsstopp för konfessionella friskolor. Ett stort bakslag för regeringen. En seger för religionsfriheten.
Ledare • Publicerad 4 februari 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Skolavslutningar i kyrkan får efter många om och men grönt ljus av regeringen.
Skolavslutningar i kyrkan får efter många om och men grönt ljus av regeringen.Foto: MONS BRUNIUS

Regeringen har under hela mandatperioden fört något av en kamp mot väderkvarnar. Dess egen expertutredare konstaterade att ett etableringsstopp för konfessionella fristående skolor skulle kunna strida mot Europakonventionen. Och remissinstanserna - däribland domstolar, JK och juridiska institutioner vid universitet, konstaterade att ett stopp inte stod i proportion med något problem. Ändå har regeringen fortsatt att bereda frågan, påhejad av Socialdemokraternas kongressbeslut om att förbjuda alla konfessionella skolor.

När ett förslag presenterats på fredagens eftermiddag vet man att uppmärksamhet inte önskas. Det var närmast förnedrande att se skolministern Lina Axelsson Kihlblom (S) presentera nya inslag av kontroll av skolorna samtidigt som hon fick krypa till korset och förklara att etableringsstoppet fortsätter att beredas inom regeringskansliet.

Annons

Det lär således inte presenteras före valet.

Ministern nämnde obegripligt nog inte att det är juridiska invändningar som är problemet utan hänvisade till de parlamentariska förutsättningarna. Stackars tjänstemän som sitter med mission impossible!

”Stackars tjänstemän som sitter med mission impossible!”

De förslag som sedan presenterades för att den ”demokratiska kontrollen ska återtas strider också mot hela den problemformulering som Socialdemokraterna byggt upp när det gäller konfessionella fristående skolor. Som att hela sektorn är ett problem som måste åtgärdas med ett så mycket verktyg som ett totalförbud.

Ministern vill att tillsynsmyndigheter ska kunna kontrollera belastningsregister för att upptäcka bland annat terrorist. Ett demokratikriterium ska också införas. Och vårdnadshavare ska skriftligen informeras om vilka konfessionella inslag som kommer att äga rum.

Vem däremot? Ja, knappast förskolor knutna till Svenska kyrkan, pingströrelsens skolor eller Livets ords kristna gymnasium. De berörs överhuvudtaget inte, även om det skriftliga kravet ter sig byråkratiskt. Ändå talar skolministern om konfessionella skolor som de etablerade skolorna bidrar till våldsbejakande extremism och anti-demokrati.

Här ser vi pudelns kärna. Ett mindre antal konfessionella friskolor, vanligen kopplade till muslimsk extremism och i några fall drivna av kristna subgrupper, har använts som slagträ för att stoppa fungerande skolor med framgångsrika resultat. I sak anförde skolministern inte något enda problem som härrörde sig till majoriteten av de konfessionella skolorna.

En positiv nyhet hittas i propositionens slut. Regeringen skriver att det nu tydliggörs att skolavslutningar och andra högtider får firas i kyrkan. Detta med anledning av ett tillkännagivande i riksdagen på borgerligt initiativ.

En icke-fråga är i varje fall avförd från den politiska debatten.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons