unlock

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  3. E-tidning
  4. Söksearch
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Psykologiskt ja till FRA

Enigheten har varit total om att Sverige behöver en ny myndighet för psykologiskt försvar. Det är när frågan ställs vad myndigheten rent faktiskt ska göra som det blir politiskt känsligt.
Ska den nya myndigheten få muskler som signalspaning eller inte?
Ska den nya myndigheten få muskler som signalspaning eller inte?
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Tanken på en mer civil myndighet för försvar utan eldhandvapen är knappast kontroversiell och sett i backspegeln anser nog alla att det var ett misstag att år 2008 lägga ned Styrelsen för psykologiskt försvar.

Desinformation och påverkanskampanjer är nu lika gamla som mellanfolkliga konflikter i sig. Men de blir allt mer centrala i vår tids hybridkrigföring där gränser mellan krig och fred suddas ut och där det är på alla sätt billigare och enklare att söka splittra en fiende via cyberhot än C-stridsmedel. Ny teknik underlättar också. Om Radio Moskva nådde enskilda kommunister i Sverige kan stora grupper träffas av information utan att veta eller reflektera över vem som är avsändare och vad den har för motiv.

Det komplexa för en myndighet som ägnar sig åt psykologiskt försvar är balansgången mellan att värna det fria och öppna samhället utan att som någon sanningsmaskin själv underminera det. Hur bemöter en myndighet desinformation utan att sabotera det demokratiska samtalet?

Hybridkrigföringens natur tar heller inte hänsyn till uppdelningen mellan det civila och det militära, mellan inre och yttre hot. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som tog över uppgifter från Styrelsen för psykologiskt försvar är en rakt igenom civil del av statsförvaltningen, som ligger långt från den underrättelsetjänst som hanterar utländska påverkansoperationer mot Sverige. Att frågan utretts på uppdrag av justitiedepartementet och inte försvarsdepartementet vittnar om hur komplext det är för en stat som Sverige att hantera en hotbild där ”antagonisten” inte alltid kan identifieras såsom varandes en statlig aktör. Man kan också läsa ordet ”svenska intressen” i utredningen vilket visar är ett kodord för exempelvis näringsliv och industri. De utsätts också för främmande underrättelsetjänst intressen.

Den politiska debatt som väntas med anledning av utredningsförslaget från förre Säpochefen Anders Danielsson är om den nya myndigheten ska få möjlighet att inrikta signalspaning från FRA, Försvarets Radio Anstalt. Den frågan avgör vad myndigheten de facto ska bli. Frågan delar emellertid såväl underrättelsesfären som politiken.

Ingen politiker har glömt de heta känslor som den nya signalspaningslagen väckte 2008. Det kan förstås mot bakgrund av erans förhoppningar om evig fred i spåren av den ryska tillbakagången. Integritet vägde tyngre än statens uppdrag att skydda sina medborgare från yttre hot. Debatten förändrades med Putins maktambitioner den islamistiska terrorismen och kriget i Syrien. Säpo och polisens nationella operativa avdelning fick också åter möjlighet att inrikta FRA exempelvis mot att följa svenska IS-terrorister i Syrien.

Att öppna dörren till det som kritikerna då okunnigt kallade ”FRA-shoppen”, som om det var affärsverksamhet som bedrevs, lär dock varav mindre populärt. I samtliga Januaripartier fanns starkt motstånd mot FRA-lagen.

Det anförs redan att signalspaningens särskilda karaktär är för integritetskränkande för att användas för insamling av uppgifter som rör desinformation. Men FRA arbetar idag inte bara med signalunderrättelsetjänst för försvaret utan ger också regeringen och regeringskansliet underlag för politiska beslut. Sökandet efter liknande information är således inte något nytt för kryptograferna på Lovön.

Att ISP, Inspektionen för strategiska produkter, som kontrollerar den svenska vapenexporten (tyvärr) förlorat sin rätt att inrikta FRA eller att Totalförsvarets forskningsinstitut FOI förlorat den möjligheten i sin kontroll av massförstörelsevapen är inga starka argument för att en ny myndighet inte ska kunna inrikta signalspaning. Återstår således att se om den starka uppslutningen bakom ett nytt psykologiskt försvar resulterar i att den får kognitiv förmåga.