Annons

Professionen ignoreras i könsbytesfrågan

Moderaterna och Liberalerna ignorerar den medicinska professionen i fråga om underlättandet av könsbyte.
Ledare • Publicerad 25 september 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Den medicinska professionens invändningar tas inte på allvar när Moderaterna och Liberalerna går vidare med frågan om att underlätta könsbyten.Foto: Jonas Ekströmer/TT

Moderaterna och Liberalerna, utan Kristdemokraterna, går nu till riksdagen med ett lagförslag rörande lättnader för att byta juridiskt kön. Detta då regeringen inte är överens. Det handlar om att Kristdemokraterna vill att det ska krävas en medicinsk diagnos för att ansökan skall godkännas medan Moderaterna och Liberalerna vill att en enklare utredning skall räcka som underlag.

Diskussionen om ämnet är minst sagt infekterad. Detta leder sällan till en konstruktiv diskussion baserat på evidens utan istället en debatt där känslor får styra istället för att evidensläget utgör bas för beslut.

Annons

Det förslag som nu går vidare går inte hand i hand med Socialstyrelsens betoning av försiktighet när det gäller att att erbjuda hormonell och kirurgisk behandling. Även många psykologer, specialistläkare, och gynekologer ställer sig kritiska till förslaget. Alltså de som i sin profession möter människor som söker vård för könsdysfori.

”Med sig på motståndssidan har Kristdemokraterna förutom socialstyrelsen också många psykologer, specialistläkare, och gynekologer. Alltså de som i sin profession möter människor som söker vård för könsdysfori.”

Det är konstaterat att könsdysfori är vanligare bland unga med autismspektrumtillstånd vilket delvis kan förklara varför puberteten är en ännu jobbigare period för dessa. Det händer nya saker i kroppen och känslan av att tappa kontrollen är vanlig. Könsidentiteten förändras och att detta kan vara skrämmande, i synnerhet för den vars välbefinnande kräver trygghet och där förändringar av mycket lindrigare karaktär än dessa kan upplevas som väldigt svåra att hantera.

Det saknas etablerade forskningsrön på effekter av den transvård som bedrivs och ett tidigt byte av juridiskt kön har en tydlig koppling till behandling med pubertetsstoppande hormoner. Vilket i sin tur kan leda till livslång medicinering för att upprätthålla effekterna.

Moderaterna och Liberalerna räknar med att både Socialdemokraternas och Miljöpartiets riksdagsledamöter trycker grönt på det nya förslaget. De senare partierna har nämligen tidigare velat gå ännu lägre och sänka åldern för att byta juridiskt kön till tolv år. Förslag på sextonårsgräns har också förekommit.

Men även detta fick kritik. Bland annat besvikelse över att vården skulle behöva blandas in. Det har inkommit synpunkter på att det ska räcka med självidentifikation som enda skäl till att få igenom ett byte av juridiskt kön.

Om byte av juridiskt kön blir nästan lika enkelt som adressändring medför det en hel del konsekvenser. Detta märks tydligt på två liknande, men väsensskilda, exempel; elitidrott och kriminalvård.

Det är bägge verksamheter som på goda skäl är könsseparerade och där skillnaderna mellan män och kvinnor är tydligt manifesterade just för att dessa skillnader blir mer uppenbara. Kortfattat kan man säga att världsrekord och grova brott visar oss det bästa och sämsta av mänskligheten. Listorna över de snabbaste, och farligaste, människorna domineras av män.

Män som, utan diagnos eller behandling, identifierar sig som kvinnor skulle utgöra risker för biologiska kvinnor i bägge dessa sammanhang. Kvinnors rätt att inte behöva dela omklädningsrum och duschar med män med självdiagnostiserad könsdysfori bör upprätthållas båda på idrottsplatser och inom kriminalvården.

Emil NilsénSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons