Annons

President Magdalenas vaghet försvagar folkstyret

Statsministerns öppna dörrar-policy ifråga om vilken politik Socialdemokraterna egentligen kommer driva bäddar för obekväma överraskningar - och gör det svårare för partiet att ställas till svars av väljarna.
Ledare • Publicerad 10 augusti 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Vad gäller beredskapsskatten gav statsministerns diffusa besked.
Vad gäller beredskapsskatten gav statsministerns diffusa besked.Foto: Henrik Montgomery / TT

När det blev statsminister Magdalena Anderssons (S) tur att ställa upp i Sveriges Radios partiledarintervju under tisdagen var det åtminstone en sak som blev tydlig. Andersson demonstrerade hur mycket det faktiskt ligger i den moderata talepunkten om hur oense de rödgröna partierna är, och hur oklart det därmed är vad väljarna faktiskt får med ytterligare ett rödgrönt regeringsunderlag. I kontrast till den moderatledda oppositionens enighet kring både statsministerkandidat och flera centrala reformområden var det märkbart svårt för Andersson att ge klara besked.

Om man tänker sig att det åtminstone borde finnas några minsta gemensamma nämnare för de rödgröna deklarerade statsministern att hon inte detaljerat vill fastslå enskilda sakpolitiska punkter eller dra några röda linjer. Det viktiga är ”inriktningen”. Det ligger i linje med Socialdemokraternas försök att göra valrörelsen till mindre fokuserat på partier med konkret politiskt innehåll, och mer av ett personfokuserat val liknande en presidentvalskampanj. Ett förytligat och urvattnat förfarande. Med diffusa vallöften blir det också svårare för väljarna att ställa riksdagspartier och regeringar till svars.

Annons

Således blev det vaga resonemang av statsministern om den av försvarsministerns tidigare aviserade beredskapsskatten. Vilka de med ”de allra högsta inkomsterna” är som ska beskattas kunde ej preciseras, inte heller hur mycket en sådan skatt faktiskt skulle dra in till statskassan eller vad man mer konkret vill att pengarna ska gå till. Närmast desperat var också statsministerns försöka att måla upp det som att oppositionen, som motsätter sig beredskapsskatten, istället vill ta pengar från vård, skola och polisväsende.

Beskeden i fråga om fastighetsskatt var inte mycket tydligare. Att statsministern helt riktigt kunde fastslå att Socialdemokraterna inte går till val på att återföra den gamla fastighetsskatten utesluter inte att det inte går att tänka ut andra liknande lösningar. Att ett parti inte går till val på något är inte samma sak som att det inte kommer genomföras. Till saken hör också att båda samarbetspartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet driver på för fastighetsskatten, vilket även krafter inom Socialdemokraterna gör. Partidistrikt, LO och enskilda statsråd som Anders Ygeman har drivit på i frågan.

Med Anderssons öppna dörrar-policy och ”valmålsättningar” istället för vallöften blir det inte bara svårare för väljarna att utkräva ansvar. En presidentvalsliknande kampanj med fokus på Magdalena Andersson istället för partiet och dess politik ligger också i linje med partiets tradition de senaste regeringsbildningarna att hämta ministrar utanför de folkvaldas krets. Ett förfarande som stärkt statsministerns ställning och försvagat riksdagen i och med ministrarnas starkare band till regeringschefen, och en svagare koppling till parlamentet som dessutom gör det svårare att förhandla med riksdagen. Samtliga företeelserna bidrar till en försvagning av folkstyret.

Thomas HermanssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons