GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Politikerförakt är en demokratisk risk

Fördomar bör tas på allvar – även när de drabbar förtroendevalda.
Näthat mot och falska föreställningar om politikeruppdraget är ett gissel.
Näthat mot och falska föreställningar om politikeruppdraget är ett gissel.
Foto: 20520
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Fördomar om politiker frodas på sociala medier. Det är kontentan i en helt ny studie från Totalförsvarets forskningsinstitutet (FOI) som släpptes i veckan, beställd av Sveriges kommuner och regioner.

Den internetvane är måhända inte förvånad. Det räcker att gå in i valfri politisk diskussionsgrupp på Facebook, eller Twitters undervegetation, för att notera de inte sällan ganska hätska utfall som kan göras. Skillnaden mellan egna anekdotiska iakttagelser och en mer systematisk studie är att mönstren blir tydligare.

Av de nästan 40 000 kommentarer som FOI gått igenom i kommentarsfälten på lokaltidningars Facebook-konton är en mycket hög andel av dem som handlar om politiker negativa – 40,6 procent – och ger uttryck för generaliserande fördomar av olika slag. De fyra vanligaste föreställningarna eller anklagelserna var att politiker som grupp är oansvariga, maktgalna hycklare, korrupta, eller har för lyxiga löner och villkor.

En försvinnande liten andel kommentarer var positiva eller neutrala; 0,5 procent. Otack är världens lön.

"Populismen ger inte bara uttryck åt politikerförakt, utan närs också av den."

Att sätta likhetstecken mellan vad som uttrycks på internet och vad den breda allmänheten tycker vore i och för sig att dra det för långt. Det har i andra sammanhang påtalats att förekomsten av populism och radikala politiska inlägg på internet inte nödvändigtvis behöver tyda på en radikalisering av allmänheten. Snarare kan det vara så att grupper som tidigare ej har synts på grund av bristande tillgång till offentliga kommunikationskanaler med internet plötsligt blivit synligare.

Men effekterna av det intensiva politikerförakt som ger sig tillkänna ska inte underskattas. Det är redan svårt för föreningar och organisationer av alla slag i vår tid att rekrytera både medlemmar och engagerade. Risken att då som politiskt engagerad per automatik, oavsett faktiska förhållanden eller ens prestationer, drabbas av allmänhetens förakt – som i värsta fall också uttrycks i hat och hot – är inte motiverande. En faktor som även får utslitna eldsjälar att ge upp.

Huruvida sociala medier representativt kanaliserar populistiska stämningar i en befolkning kan alltså diskuteras. Men oavsett hur representativa de är, är det angeläget att ha i åtanke hur fenomenet underblåser polarisering och fördomar. Populismen ger inte bara uttryck åt politikerförakt, utan närs också av den.

Internet har ett slags demokratisk funktion som ett torg där medborgare kan göra sig hörda. Men om allt färre orkar med pressen att engagera sig politiskt – som folkvald eller som medlem – utarmas den politiska kåren, avstånden mellan väljare och politiker ökar, och alltmer makt i partierna koncentreras till en krympande skara. En demokratisk risk som bör tas på allvar.

Läs mer