Annons

Polisen fick Norrliden på rätt köl

Polisens metod att etikettera bostadsområden som utsatta har mobiliserat krafter för att vända utvecklingen. I Kalmar och Växjö har den lyckats.
Ledare • Publicerad 16 oktober 2021 • Uppdaterad 18 oktober 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Norrliden - Bergavik i Kalmar.
Norrliden - Bergavik i Kalmar.Foto: Lars Johansson

När polisens lista över utsatta bostadsområden publicerades i torsdags visade det sig att området Araby i Växjö kommun klassats ned från att ha varit ett ”särskilt utsatt område” till ett riskområde.

Det betyder inte att insatser kan avslutas. För en kort tid sedan skedde ju ett mord på området som påminner om de kriminella gängens närvaro. Men det vittnar om att utvecklingen om än långsamt går åt rätt håll.

Annons

Även i Kalmar fortsätter problemen i Norrlidenområdet med bland annat stenkastning mot kommunens ordningsvakter som försöker trygga området. för de boendes skull. En skjutning i Oxhagen visar att Kalmar inte är förskonat från grov brottslighet. Norrliden-Berga området ströks dock helt från polisens lista efter något år, liksom Rönnemyrområdet i Alvesta.

Listorna över utsatta områden väckte för något år sedan hård kritik från kommunpolitiker som ansåg att polisens stigmatiserade bostadsområdena. En rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i Växjö under namnet Vilka ska med ? ifrågasatte talat om områden som ”utsatta eller dåliga”.

Kommunpolitikernas agerande pekar på problematiken med den kommunala polis som återkommande diskuteras. Den motiveras ofta med att lokala politiker inte kan negligera de problem som kommunmedlemmarna upplever. men avståndstagandet från de verkliga samhällsproblemen vittnar om att bilden av lugn och trygghet väger tyngre än sanningar om gäng, våld och otrygghet.

Polisens nationella kartläggning satte tryck på de regionala och lokala organisationerna att agera mot gängkriminalitet. Kommunerna kunde inte längre bagatellisera allvarliga sociala problem. Därmed har socialtjänster haft lättare att motivera äskanden av resurser. Samverkansprojekt har fått bred stöd från offentliga aktörer och civilsamhälle. Polisen visade vägen.

I Kalmar är frågan om ”utanförskap” högt på både majoritetens och oppositionens dagordning. I Växjö jobbar den M-ledda majoriteten för en mer blandad bebyggelse i Arabyområdet och där är spaden är nyligen satt i marken för både bostadsrätter och äganderätter.

”Det är ett tecken på ett konkret och långsiktigt tänkande. Enskilt ägande av bostaden stärker medborgar- och samhällsandan.”

Det är ett tecken på ett konkret och långsiktigt tänkande. Enskilt ägande av bostaden stärker medborgar- och samhällsandan. Bostadsrättsägare blir mer engagerade i det samhälle som de investerar socialt och finansiellt i. Det är en historisk gåta att bostadsrätten inte setts som en nyckel till att bryta segregation och utanförskap.

Medier anklagas ofta för att inte notera långsamma förbättringar i till exempel ett utanförskapsområde. medan bilbränder och negativa nyheter får stort utrymme o spalterna. Polisens kartläggning möjliggör emellertid att positiva signaler uppmärksammas.

Ingen kan ju anklaga polisen för att tona ned problem. Medan Araby omkategoriseras tillförs andra områden som Fisksätra i Nacka till listan. Kalmar och Växjö hör således till undantagen när utvecklingen i Sverige som helhet går rejält åt fel håll.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons