Annons

Pandemin gör villan än mer populär

2020 är året då bostaden blev en allt tydligare mittpunkt för många. I pandemins kölvatten uppkommer nya trender, som efterfrågan på större bostäder och ökat intresse för gröna värden.
Ledare • Publicerad 11 januari 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Pandemin förändrar efterfrågan på bostäder- Nu vill än fler bo i villa.
Pandemin förändrar efterfrågan på bostäder- Nu vill än fler bo i villa.Foto: Fredrik Sandberg/TT

I Länsstyrelsens rapport ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Kalmar län 2020” redovisas och analyseras hur det parallellt i länet existerar såväl underskott och överskott som balans på bostadsmarknaden. Balans handlar inte enbart om antal bostäder eller nyproduktioner, utan i huvudsak om sådant som läge, storlek, standard och pris. Rapporten bygger på siffror inkomna innan pandemin satte sin prägel på landet, men ger ändå en bild av situationen på bostadsmarknaden i fjol och under de kommande åren. 1091 bostäder färdigställdes år 2019, fler än länets befolkning ökade, och prognosen är att 2990 ska utgöra siffran för påbörjade bostäder under åren 2020 och 2021.

I Kalmar län syns tydligt den urbaniseringstrend, som manifesteras i hela landet: Människor flyttar från landsbygden och mindre samhällen till större orter och sedan till städer. En annan framträdande utveckling är att önskemålen om att bo på landsbygden strax utanför centralorter blir allt fler. Då länet har en av Sveriges äldsta befolkning är de ökande behoven av särskilda boenden en viktig punkt, liksom efterfrågan på större lägenheter. Ett problem är de inlåsningseffekter som präglar svensk bostadsmarknad, det är helt enkelt trögrörligt och svårt att flytta till och inom länets kommuner.

Annons

Pandemin förändrar bostadens och hemmets funktion och såväl gamla som nya behov blir synliggjorda.

Pandemin har accelererat intresset för bostaden, som webbsajten Hemnets vd Cecilia Beck-Friis sammanfattade förändringen (Byggvärlden 14/12). Det är bland annat större bostäder och intressen för trädgård och natur som ökar. Ord som hemkontor och hemester har för en del – men långt ifrån alla – yrkesgrupper blivit de nya vardagsorden. Svensk Mäklarstatistik redovisar att de svenska bostadspriserna har stigit med sju procent. Efterfrågan på villor och fritidshus skjuter i höjden och det har skett en markant ökning av tomtköp samt ett uppsving för nyproduktion.

Intressant nog går detta stick i stäv med den svenska bostadspolitiken. Redan före pandemin fanns en motsättning mellan medborgarnas preferenser och de styrandes. Villan har varit en nedprioriterad boendeform, trots stark efterfrågan från stora grupper. Inte att förglömma är att även unga drömmer om det familjevänliga småhuset.

Kanske är det början på en ny ”grön våg”, som skulle gynna såväl mindre tätorter som landsbygden. Pandemin har förstärkt de problem som ”storstaden” förknippades med redan tidigare. När bostaden och hemmet har blivit en ny sorts medelpunkt i många människors liv under pandemin kommer förstås även bostadspolitiken i blickfånget. Det är välbehövligt.

Den ökande uppmärksamheten på bostädernas och hemmens funktioner och roller lär leda till att också bostadspolitiken hamnar i ökat fokus. Bra då om de boendes egna preferenser denna gång blir utgångspunkter för hur bostadspolitiken utformas.

Annika BorgSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons