Annons

Ordning och reda är när inget händer

Migrationsverket måste få åtkomst till andra myndigheters data.
Publicerad 4 februari 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Foto: Lars Schröder/TT

Nu hotas ordningen i riksdagen igen. Åtminstone om man får tro Centerledamoten Jonny Cato, som i radio nyligen beklagade att ”Moderaterna återigen vill tumma på det här med ordning och reda i svensk politik och stifta skarpa lagar i utskott och i riksdagen”.

Moderaterna vill nämligen lägga fram ett lagförslag som ger Migrationsverket direktåtkomst till andra myndigheters databaser, i syfte att lättare uppdaga fusk. Moderaterna borde ha väntat in regeringen, som ”skyndsamt” borde lägga exakt samma förslag enligt Cato.

Annons

En sådan syn på riksdagen skulle leda till utbredd sysslolöshet hos folkets främsta företrädare. Regeringen drar nämligen ut på beslut i det längsta. Till och med instruktioner till utredare som ska gå igenom förslag på reformer dröjer, trots att januaripartierna är överens om att dessa reformer ska genomföras.

Just frågan om Migrationsverkets direktåtkomst till andra myndigheters data har blivit en verklig långkörare. Utredningen om personuppgiftsbehandling på utlänningsområdet, som förordade att Migrationsverket skulle få åtkomst till exempelvis Skatteverkets beskattningsdatabas, blev klar sommaren 2015. Året därpå sa migrationsminister Morgan Johansson att förslaget höll på att beredas och att regeringen skulle återkomma till riksdagen i denna fråga så snart som möjligt.

2017 hade ännu inget hänt och riksdagen riktade ett så kallat tillkännagivande till regeringen, men ännu har regeringen inte lagt fram något förslag. Någon förklaring till varför det går så långsamt har inte kommit.

Intressant är att Centern för tre år sedan uppmanade regeringen att lämna förslaget, men nu nöjer sig med att vänta. Då var det bråttom, nu kan det vänta. Problemen som förslaget skulle lösa har dock ökat i omfattning.

Det är lätt att i generella ordalag förorda ordning i riksdagen, men i frågan om myndigheters direktåtkomst till varandras data för att förhindra att system utnyttjas är den rådande ordningen att inget händer. Det är mot denna bakgrund man ska se Moderaternas initiativ för att sätta riksdagen i arbete.

Daniel BrawSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons