Annons

Omröstningen kan slå fel

På onsdag är det dags för omröstning i Strasbourg. Lagpaketet om att återställa natur i EU ska beslutas om i Europaparlamentet.
Ledare • Publicerad 11 juli 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Konflikterna om jord- och skogsbruk ser ut att djupna. I EU har tankar om att återställa vild natur fått fäste och nu vill EU-kommissionen kodifiera mål. Under tisdagen debatteras lagpaketet i parlamentet och dagen därpå är det omröstning.

Om det får grönt ljus väntar ännu mer omfattande styrning av hur användande av mark får se ut. Målet som föreslås är att tjugo procent av EU:s yta täcks av åtgärder för återställande av naturen senast 2030. Dessa åtgärder ska sedan utvidgas till att omfatta alla ekosystem som anses behöva återställas senast 2050.

Annons

Vad detta innebär för jordbruk, skogsbruk, fiske och annat som påverkar habitat som vind- och vattenkraft är höljt i dunkel. För Sveriges del är konsekvenserna av att ”återställa” en femtedel av ytan helt oöverskådliga. Det är självklart att dessa mål skulle få förödande effekter för många lantbrukare, skogsbruk och för ekonomin i stort.

En redan belastad livsmedelsproduktion får det allt svårare när regleringarna läggs på hög.
En redan belastad livsmedelsproduktion får det allt svårare när regleringarna läggs på hög.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vattenfall har varnat för att man inte vet vad lagen kan betyda för vattenkraften då att återställande åtgärder i praktiken innebär ett borttagande av dammar. Detta skulle vara en fortsättning av tolkningen av vattendirektivet att det skulle vara ett rimligt mål att föra tillbaka naturen till hur den såg ut under förindustriell tid.

EU-kommissionen använder själv ord som ”återförvildning” för att förklara vad målsättningen är. Detta är annars koncept som härrör från miljörörelsens mer extrema tankeströmningar. Att ”återställa” natur till vilt tillstånd är i sig en absurd tanke. All natur som människor har format genom bruk eller byggnation är för evigt formad av detta arbete.

Att återställa är att hitta på ett urtida idealtillstånd och bruka det geografiska området i linje med det. Detta är annars den nidbild som vänsterradikaler har av konservatismen. Men nu kommer det reaktionära stoffet från Kommissionen.

”Innan man går vidare behöver konsekvenserna göras tydliga.”

Bland svensk politik finns det en enighet om att förhandlingarna i EU inte gick som man hoppades på. Men det finns en tydlig splittring om hur man ska göra med omröstningen. Att Miljöpartiet vill ha detaljstyrning av hur man använder mark är inte förvånande. Däremot att Socialdemokraterna och Liberalerna i EU har ställt sig positiva till lagförslag som hotar svensk matproduktion och skogsindustri är desto mer oroväckande.

Livsmedelsproduktionen, skogsbruket och vattenkraften är basindustrier som inte EU-apparaten kan tillåtas reglera bort. Den moderata och kristdemokratiska partigruppen lyckades tillsammans med bland annat Centerpartiet rösta ned förslaget i Europaparlamentets miljöutskott i juni. Nu behöver det också ske en kraftsamling i parlamentet.

Det finns gott om åtgärder att genomföra. Men att vika sig för extremister som kräver dämda diken och förvildad natur är fel väg att gå. Innan man går vidare behöver konsekvenserna göras tydliga.

Pontus WesterholmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons