1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Moraliskt ohållbar migration

Det är inte rätt typ av politiska uppfattningar som beviljas skydd idag.
Kan personer som arbetade åt den störtade diktatorn Saddam Hussein anses behöva skydd på grund av politisk uppfattning?
Foto: Jerome Delay

Migrationspolitiken ska vara hållbar, det är alla överens om. Men vad innebär det? Alltför ofta tycks det handla om en rent numerär hållbarhet. Men i frågan om vilka personer Sverige ska skydda och varför måste det också tas hänsyn till moralisk hållbarhet. Här lämnar dagens lagstiftning en hel del i övrigt att önska. Den är uppenbarligen skriven för en annan tid och för de förutsättningar som rådde då.

Ett tydligt exempel är skyddsskälet ”politisk uppfattning”. Allmänt skulle detta tolkas som enskilda personers djupt kända ideologiska övertygelser. Att Sverige bör skydda personer som förföljs för sina politiska övertygelser i hemlandet är också en relativt okontroversiell åsikt. Problemet är att verkligheten har förändrats och de fall som domstolarna får hantera är av helt annan art.

Ett sådant fall rörde en överstelöjtnant från Irak som hade arbetat för sitt lands säkerhetstjänst under Saddam Husseins tid. När regimen störtades och det styrande partiet förbjöds, blev tidigare påbjudna politiska uppfattningar plötsligt suspekta. Men är detta verkligen en typ av ”politisk uppfattning” som Sverige bör skydda?

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Ett annat fall gällde en man från Syrien som utifrån sin religiösa identitet och sin bostadsort kunde tänkas tillskrivas en politisk uppfattning, eller snarare två helt olika. Å ena sidan gick rykten i området om att han sympatiserade med Assadregimen, å andra sidan hade han vägrat militärtjänstgöring och bott i ett rebellfäste vilket kunde föranleda regimen att betrakta honom som oppositionell. I verkligheten hade han ingen politisk uppfattning alls.

Ett tredje svårt område är eritreaner som flyr den obligatoriska nationaltjänstgöringen. Här är den svenska bedömningen av flyktens politiska innehåll i princip avhängigt av hur den eritreanska regimen ser på illegala utresor. Betraktas de som politiska ställningstaganden eller ej? Svaret är att man inte vet eftersom regimen är så svår att få insyn i. Men även personer som flyr av helt andra skäl, och som saknar politiskt intresse, kan alltså bedömas som offer för förföljelse på grund av politisk uppfattning.

Det är slående hur annorlunda religiösa övertygelser behandlas. För att få trovärdighet som konvertit krävs inte bara engagemang för den nya religionen utan också kunskaper om urkunderna. Några motsvarande husförhör görs inte med personer som söker skydd på politiska grunder. Den politiska uppfattningen kan ha varit att man i ren opportunism lierade sig med den maffia som råkade ha statsapparaten i sitt våld. Den behöver inte ens ha funnits. Det räcker med att någon annan ansåg att den fanns.

Att däremot fly för att i ett nytt land få ge uttryck åt djupt kända övertygelser går inte. Oppositionell verksamhet i ett nytt land måste vara ”ett uttryck för och en fortsättning på åsikter” som den asylsökande luftade redan i hemlandet, även om det skulle ha inneburit livsfara att göra det. Det är inte utan att man undrar: skyddas verkligen rätt personer idag?

Rimligen kommer ett antal förtryckande och dysfunktionella stater att kollapsa under kommande årtionden. Rimligen bör då inte Sverige ha försatt sig i situationen att man måste erbjuda skydd till de regimföreträdare som lämnar sina hemländer, såvida de inte har begått brott mot mänskligheten.

Bestämmelserna om politisk uppfattning tycks vara tillkomna i en tid då man kunde räkna med ett fåtal dissidenter i förtryckande men stabila stater. Inget tyder på att det är så världen av imorgon kommer att se ut. Migrationspolitik som är avpassad för en annan tid kan omöjligen vara hållbar.

Läs mer

SHL

Kaptenskedjan övertygade när IKO premiärvann: ”Kändes riktigt bra”

Jonas Engström tvåmålsskytt när IKO besegrade Linköping.

Tingsryd • Skulle få ögondroppar

Grannlänet: Hemtjänstpersonal hällde superlim i ögat på vårdtagare

Skulle få ögondroppar – fick i stället superlim.

Kalmar

BILDER: Internt minitri på Varvsholmen

Inget Minitri – men Kalmar RC:s medlemmar körde egen träningstävling.

Oskarshamn

Privatperson varnar för fejkad insamling

”Sökte sig till äldre”

Kalmar

37-åring ströp frun medvetslös – hon ”tog hans manlighet”

Domen blir fängelse i två år.

Oskarshamn

Länet: Gul tegelvilla får inte målas vit: ”Skulle störa gatubilden”

”Det skulle störa gatubilden.”