unlock

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  3. E-tidning
  4. Söksearch
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Liberaler urholkar läkaretik

Liberalerna vill förstatliga läkaretiken. Det gör samhället mindre liberalt och och det reducerar läkaren till en statlig myndighetsperson.
”I renhet och fromhet vill jag tillbringa mitt liv och utöva min konst”. Läkekonstens fader Hippokrates tillsammans med sin efterföljare Galenos. Fresk i en kyrka i Anagni, Italien.
”I renhet och fromhet vill jag tillbringa mitt liv och utöva min konst”. Läkekonstens fader Hippokrates tillsammans med sin efterföljare Galenos. Fresk i en kyrka i Anagni, Italien.
Foto: FLT
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Ett problem som inte finns vill Liberalerna lösa. Och skapar därmed en rad nya faktiska problem.

Det handlar om något som först kan liknas vid ett samtida vanligt exempel på symbolpolitik, ett sätt att fästa väljarnas blick vid något laddat men på det hela taget oviktigt fenomen, men som i förlängningen får stora och oöverblickbara konsekvenser.

När det råder i det närmaste konsensus om grunderna i abortfrågan – kvinnans rätt att fatta beslut – försöker Liberalerna förnya konflikten genom att framställa den i internationella konventioner fastställda samvetsfriheten som ett hot mot den fria aborträtten. Partiet driver därför på för att i hälso- och sjukvårdslagen införa ett förbud mot ”vårdvägran”.

Vad som är det egentliga problemet är oklart. Det kan vara så att Sverige fälls av Europadomstolen för att barnmorskor inte har laglig rätt att avstå från att delta vid aborter, även om det är mindre sannolikt. Någon rätt att ”vägra” finns således inte i dag.

Men med ett förbud mot ”vårdvägran” skulle också möjligheten för i dag helt lagenliga frivilliga överenskommelser om arbetets innehåll mellan barnmorskor och arbetsgivare omöjliggöras. Sådana avtal är inte ovanliga i regionerna. Därmed skulle inte förarbetena till abortlagen som talar om att den som av etiska skäl har svårt för aborter ska slippa medverka resopekteras.

En lag om vårdvägran innebär emellertid framför allt att läkaretiken förs in under ett statligt paraply. Det är staten, inte professionen, som i så fall skulle formulera vad rätt är. I Sverige med ett starkt offentligt huvudmannaskap för vården har den medicinska etiken historiskt också formats av Socialstyrelse och landsting i högre grad än på kontinenten där den vuxit fram i en mer självständig medicinsk sfär. Men med ett vårdvägran-beslut tar staten ett stort kliv framåt, eller rättare sagt bakåt.

Det går att ha invändningar mot Läkarförbundets råd för några år sedan om att inte assistera vid tvångsavvisningar av personer som nekats asyl. Läkare invänder att ”tvångsvården” inte är motiverad medicinskt, samtidigt som den utvisade också kan behöva medicinsk hjälp. Med en lagstiftning angående vårdvägran blir läkaren emellertid i detta fall helt en myndighetsperson som ska effektuera statliga beslut utan att värdera dess innehåll efter professionsetik, övertygelse och samvete.

Vill staten ha läkare med en egen etisk kompass måste den avhålla sig från att reglera etiken och avtalsfriheten.

Liberalernas linje ter sig rent av skräckinjagande med tanke på att partiet vid sidan av Miljöpartiet är den kraft som rymmer starkast opinion för införandet av dödshjälp i Sverige. Enligt tidningen Sjukhusläkaren är det bara Mp och L som vill se en utredning om fördelar och nackdelar med dödshjälp. Om vårdvägran blir lag skulle således läkare tvingas att mot sin övertygelse i strid med den traditionella tolkningen av läkaretikens – bota, lindra, trösta – avsluta patientens liv.

Samvetsfriheten är inget nytt påfund. Den har sin grund i vår rättstradition. Den nämns till och med redan i 1809-års svenska regeringsform. Med tanke på att Sverige också är bundet av internationella konventioner är det minst lika förvånande att socialminister Lena Hallengren (S) utan omsvep uttrycker sitt gillande, som att det är att förslaget kommer från ett parti som i vart fall historiskt betonat frisinne, etik och civilkurage.

Läs mer