Annons

Låt stämman vara fysisk

Förslaget om att tillåta digitala stämmor minskar antalet mellanmänskliga möten. Som det behövs fler av.
Ledare • Publicerad 9 juni 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Under pandemin infördes en undantagslagstiftning som tillät att bolagsstämmor i aktiebolag eller årsstämmor i bostadsrättsföreningar kunde genomföras digitalt. På torsdagen publicerade regeringen en lagrådsremiss om att införa möjligheten till digitala stämmor permanent.

Bolagsstämmor och stämmor i bostadsrättsföreningar kan bli digitala om ägare och medlemmar tillåter det. På bilden Ericssons stämma tidigare i år.Foto: Christine Olsson/TT

Bolagsstyrelser och ledningar för bostadsrättsorganisationer applåderar förslaget. Aktieägare och medlemmar har inte anledning att vara lika entusiastiska.

Annons

Stämman är ägarnas eller medlemmarnas forum att kontrollera ledningen. Där fattas beslut om utdelningar i företag och där sker val av styrelse. Med årsstämmor på zoom och teams förändras möjligheterna till ifrågasättanden och ansvarsutkrävande. Stämman blir mer av en formalitet.

Bostadsrättsföreningen har sina rötter i en folkrörelsetradition där stämman är en symbol för demokrati och medlemsdeltagande.

”Bostadsrättsföreningen har sina rötter i en folkrörelsetradition där stämman är en symbol för demokrati och medlemsdeltagande.”

I dag är den tanken mer främmande för många bostadsrättsägare. Om den kollektiva föreningsformen tidigare var i fokus är det personliga ägandet i dag själva basen. Motioner från medlemmar på årsstämman blir allt ovanligare. Kaffet och den obligatoriska smörgåsen efter stämman lockar inte som förr. Att digitalisera de kvarvarande mellanmänskliga mötena i civilsamhället låter dock inte som en klok idé om man samtidigt understryker gemenskapernas betydelse för tillit och medborgaranda.

Att lagstiftaren ställer formella krav på att årsstämman ska genomföras fysiskt i dag uppfattas säkert av en och annan som en onödigt ingripande reglering inom det civila samhället från statsmaktens sida.

Men villkoren om medlemsdemokrati fungerar också som ett skydd för den enskilde medlemmen. Digitaliserade årsstämmor är möjligen effektiva, men formatet är mer anpassat för administration och information än för diskussion och interaktion.

Bolag eller bostadsrättsföreningar måste först på en stämma som alltså inte är digital fatta ett beslut om att förändra bolagsordning eller stadgar för att en stämman ska kunna genomföras digitalt. Regeringen tvingar alltså inte på bolag eller ekonomiska föreningar den digitala lösningen, men att möjligheten finns att gå över till billigare årsstämmor utan traditionell dialog lär locka styrelser att verka för att det digitala spåret blir verklighet.

Det finns många områden som behöver digitaliseras. Årsstämmor och medlemsdemokrati hör inte dit.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons