GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Låt Oskarshamn behålla Gotlandsfärjan

De värdefulla maritima kopplingarna mellan Kalmar län och Gotland bör inte försvagas.
Ledare • Publicerad 15 december 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Om gotlandstrafiken flyttas norrut försämras resvägarna för hela södra Sverige.
Om gotlandstrafiken flyttas norrut försämras resvägarna för hela södra Sverige.Foto: Roger Carlsson

Till de frågor som under tisdagens regionstyrelsesammanträde låg på bordet hörde remissvaret på Trafikverkets rapport till regeringen om Gotlandsfärjan, något som har direkt bäring för regionen då det berör Oskarshamn. Om inte regeringen tar till sig kritiken kan rapporten leda till ytterligare fall där regeringens politik får negativa konsekvenser för infrastrukturen.

Det var i juli förra året som regeringen uppdrog åt Trafikverket att analysera olika modeller för framtidens färjetrafik till och från Gotland. En analys vars resultat presenterades tidigare i år.

En viktig del av analysen ägnades åt frågan om vilken grad av statlig inblandning som kan komma i fråga i framtiden. Rapporten dryftade olika modeller, till exempel att trafiken drivs helt i statlig regi eller att fartygen är antingen statligt ägda eller hyrda medan driften upphandlas. Det förstnämnda ett alternativ som infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på förhand lyfte fram som särskilt intressant.

Att detta också kom att bli den del av analysen som fick mest uppmärksamhet när resultatet väl var färdigt är inte förvånande; det relaterar till de allmänna politiska debatter som pågår om statlig kontra privat verksamhet. Bland annat branschorganisationen Svensk Sjöfart reagerade med förvåning på förslaget.

Men uppmärksamheten som ägnades denna principiella fråga har också inneburit att andra för gemene man viktigare aspekter av Trafikverkets analys hamnat i något i skuggan. Det gäller inte minst frågan om framtiden för färjelinjen mellan Oskarshamn och Gotland. Exakt hur linjen drivs kan diskuteras; men att den hålls vid liv är av avgörande betydelse.

”Två av förslagen inbegriper att Gotlandsfärjans trafikering av Oskarshamn helt upphör.”

Som ett led i det hedervärda målet att minska sjöfartens klimatpåverkan, genom att minska energiförbrukningen, föreslås fyra alternativa lösningar. Två av dem inbegriper att Gotlandsfärjans trafikering av Oskarshamn helt upphör, till förmån för alternativ med kortare rutter för färjorna.

I det ena förslaget skulle samtlig Gotlandstrafik centreras till Västervik. Något som knappast hade varit populärt bland stockholmare som nu bekvämt kan resa från Nynäshamn. För att inte tala om i hur hög grad det skulle göra livet betydligt omständligare för gotlänningar som reser till huvudstaden eller till södra Sverige. Därtill tillkommer den inte oväsentliga aspekten att en sådan centrering av trafiken till en enda linje vore sårbar.

Det andra alternativet vore bara marginellt bättre. Biltrafikanter skulle fortfarande nödgas ta sig till Västervik, medan passagerare utan bil kan resa från Nynäshamn och godstrafiken skulle behöva gå via Oxelösund.

För resenärer från Kalmar län och övriga södra Sverige skulle både varianterna innebära en klar försämring med längre restider. Och de eventuella klimatvinster som görs försvagas i och med att vägtransporterna – inte minst godstransporterna; 75 procent av all godstransport till och från Gotland idag går via Oskarshamn – ökar när resenärer måste åka till en hamn än längre bort.

En klimatvinst som dessutom redan till att börja med vore marginell jämfört med övriga transportsektorns energiförbrukning. En pyrrhusseger, således.

Den styrande länsunionen har välkommet nog ställt sig avvisande till dessa alternativ. Men det återstår att se om regeringen lyssnar på kritiken eller går vidare med förslagen. Det skulle ytterligare försvaga svensk infrastruktur och dessutom slå än en kil mellan regeringen och Socialdemokraterna i Oskarshamn.

Thomas HermanssonSkicka e-post
Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Barometern och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.