Annons

Låt lärarna vara lärare

Djungeln av skolrelaterade problem kommer kräva flera verktyg för att ta sig igenom. Att upprätthålla lärarprofessionens uppdrag och auktoritet kommer vara avgörande för framtiden.
Ledare • Publicerad 5 juni 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
En skola med kunskap i centrum förutsätter undervisande lärare.
En skola med kunskap i centrum förutsätter undervisande lärare.Foto: Kallestad, Gorm

Det är mycket inom skolans värld som rönt kritik de senaste åren. Betygsinflation, läroplanernas innehåll, skolkoncernernas vinster, betygssystemet, Pisa-resultaten, digitaliseringsstrategin och så vidare och så vidare. Problemen har hopat sig till en djungel som regeringen kommer behöva gå igenom med en machete.

Vissa steg har tagits, inte minst har skolminister Lotta Edholm (L) kommit med flera välkomna markeringar mot den överdrivna digitaliseringen inom skolan. I maj rev regeringen upp Skolverkets digitaliseringsstrategi.

Annons

Förra veckan tog regeringen ytterligare steg när man tillsatte en utredning för att göra en översyn av lärarnas administrativa uppgifter, med syftet att minska den administrativa bördan och frigöra tid åt undervisning och framförallt planering av lektioner – en av de viktigaste delarna av lärarens yrkesutövning och som är avgörande för att undervisningen ska hålla hög kvalité. Till utredare utsågs Lärarnas Riksförbunds tidigare ordförande Bo Jansson.

En efterlängtad ansats. Bland lärarna själva har få saker fått så mycket kritik som just administrationsbördan som stjäl så mycket tid från lärarrollens centrala uppgifter. Tillsammans med stöket och bristande stöd från skolledningen har det rankats som lärarkårens största arbetsmiljöproblem.

”Det räcker inte att bara stirra sig blind på lönehöjningar eller några fortbildningskurser.”

Saken är egentligen bredare än så. Det handlar inte bara om lärarens tid och energi, utan om hela läraryrkets betydelse och värde. Lärarens roll behöver stärkas. Det är också något som skulle vara av betydelse för andra hett debatterade skolfrågor, som betygsinflationen. Det har visat sig att en högre andel obehöriga lärare på en skola driver upp risken för betygsinflation. En behörig lärare har en trygghet i sin profession som gör det lättare att stå emot ledningar eller andra faktorer som ligger bakom betygsinflationen.

En bred satsning på lärarprofessionen, dess uppdrag och status, framstår alltså som en nyckel för att få bukt på skolans problemkomplex. Det räcker inte att bara stirra sig blind på lönehöjningar eller några fortbildningskurser.

Lärarens roll kommer, eller borde, vara grundläggande om regeringen vill få ordning på skolan. Att upprätthålla lärarens uppdrag och auktoritet – det vore önskvärt om detta kunde bli en huvudpunkt i den skolpolitiska debatten.

En sådan hållning ligger också i linje med den utredning som regeringen nu har tillsatt, och rimmar dessutom väl med såväl Liberalernas historia av att understryka lärarens betydelse som borgerlighetens bildningsideal – undervisningen ska vara i centrum för skolans verksamhet och lärarens yrkesutövning.

”Skolan ska vara skola”, kommenterade tidigare Edholm med anledning av beslutet att riva upp digitaliseringsstrategin för skolan. Till det skulle man kunna lägga till: Och lärarna ska vara lärare.

Thomas HermanssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons