Lagstyre är inte juristvälde

Juridifieringen av politiken är att välkomna så länge den är lika med ökat lagstyre. Men lagstyre är inte detsamma som juristmakt. Samhället ska vila på ”rule of law” inte på ”rule of lawyers”.
Publicerad 4 januari 2016