Annons

Kontinuitet med Kristdemokraterna

När Moderaterna talar mer och mer om kriminaliteten kan Kristdemokraterna fokusera på de egna klassiska profilfrågorna.
Ledare • Publicerad 12 november 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Kristdemokraternas Ebba Busch lyfter fram partiets dna i rikstingstalet i Norrköping.
Kristdemokraternas Ebba Busch lyfter fram partiets dna i rikstingstalet i Norrköping.Foto: Jessica Gow/TT

De borgerliga europeiska partier som gått fram under de senaste åren har haft en sak gemensamt. De har prioriterat välfärdsfrågor. Titta på Boris Johnsons konservativa parti i Storbritannien. Sjukvården sattes i första rummet. Det ska också förstås mot bakgrund av hur de politiska landskapen ändrats i land efter land. När den europeiska socialdemokratin stärker sin ställning i den urbana medelklassen har välfärdsambitionerna tonats ned.

Kristdemokraterna har gjort analysen utifrån valen i vårt närområde. Sjukvården var i centrum när partiledaren Ebba Busch inledde partiets riksting i Norrköping på fredagen. Men ingen kan anklaga KD för att vara de trendkänsligas parti, varken i de många motgångarna eller i tillfällen av framgång. Sjukvården eller omsorgen är inget nytt tema för partiet utan är något av partiets dna. Och välfärdsstaten har på kontinenten ofta ett större kristdemokratiskt ansikte än ett socialdemokratiskt.

”Sjukvården eller omsorgen är inget nytt tema för partiet utan är något av partiets dna.”
Annons

Ingen kan anklaga KD-ledningen för att inte ha reagerat över de ”nya” samhällsproblemen eller för att inte ha lyckats föra in dem i partiets egen kontext. I kriminaldebatten knyts åtgärder till människosyn. I frågan om försvar till Natointernationalism. Men samtidigt är det svårt att se att de kan bli profilfrågor för partiet. Och andra delar av borgerligheten har haft svårt att lyfta välfärdsfrågor i andra perspektiv än att tala om valfrihet eller alternativa driftsformer.

Till bilden hör att det tema som det ledande oppositionspartiets – Moderaterna – driver inför valet - kriminalitet, energi och migration - visserligen synliggör problem i politiska områden där Socialdemokraterna också har en svag ställning. Men det räcker inte för att den borgerliga oppositionen inte ska förbli i opposition.

Ett bredare anslag krävs. Dessutom har industrifrågor och migration ett starkt ”manligt” anslag. Välfärdsfrågor är ett måste om kvinnorna ska vinnas. Sjukvårdsperspektivet sätter också fokus på det som Ebba Busch kallar för samhällsgemenskap. Den är gemensam. Den inkluderar.

Och hotet mot KD är att väljarna inte kan skilja partiet från Moderaterna i nästa val. En förutsättning för framgång är för varje parti som flaggar för ett koalitionsbygge är att det har med sin profilfrågor. I synnerhet gäller detta det mindre partiet.

Ska frågor slå igenom måste de kopplas till partiets kärnvärden. Även landsbygdsfrågorna och talet om värdegemenskap inom integrationen har sådana förutsättningar.

Martin Tunström på plats i Norrköping.
Martin Tunström på plats i Norrköping.

Ebba Busch talar om landsbygden i termer av det svenska hjärtlandet - ett tal riktat till borgerliga centerväljare när Centerpartiet håller på att bli en politisk motståndare för M/KD. Hjärtlandsretoriken är en styrka om den fogas in i den samhällsgemenskap som partiet förordar där stat och land lever i harmoni, men blir populistisk om den används för att ställa land mot stad.

Och Ebba Busch träffar rätt när hon påtalar att tidigare KD-ledaren Alf Svensson tidigt talade om att ”indoktrinera demokratiska värderingar” i migranter.

Det var en signal om kontinuitet i dubbel bemärkelse.

Svenssons uttalande kan för det första kontrasteras mot tidigare tal om ”svenska värderingar” som fick en mer nationalistisk än kristdemokratisk profil. I orden ”demokratiska” eller för övrigt tidigare frekvent omtalade ”judisk-kristna värderingar” uttrycks en djupare idébas än den nationella.

Men för det andra signalerar det kontinuitet i fråga om mottagande och integration där ledningen anklagats för att bryta med den generösa historiska linjen. Med citatet skulle det visas att de grundläggande politiska idealen bevaras, när omvärlden i det stora hela förändrats. Det är också en förutsättning för politisk framgång.

Annons

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons