GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

I demokratins hemliga tjänst

Ny forskning indikerar hur värnandet av demokratiska ideal kom att prägla den svenska motståndsrörelse som byggdes upp under det kalla kriget och som skulle aktiveras om riket blev ockuperat.
Ledare • Publicerad 2 januari 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Samband sökes. Den svenska motståndsrörelsen byggde upp sambandsresurser under det kalla kriget.  Bild från annat sammanhang.
Samband sökes. Den svenska motståndsrörelsen byggde upp sambandsresurser under det kalla kriget. Bild från annat sammanhang.Foto: Kamerareportage/TT

Det finns fortfarande stora kunskapsluckor om Sverige under det kalla kriget. En av de största rör den hemliga svenska motståndsrörelse som byggdes upp och som skulle agera i det fall Sverige blev ockuperat av en främmande stat, läs Sovjetunionen. Den har främst omnämnts i konspirationsliknande historier i samband med mordet på statsminister Olof Palme och omtalas under namnet ”Stay-behind”.

Men nu börjar det att grävas i arkiven och hittade bunkrar under småländska ladugårdar vittnar om motståndsrörelsens organisering. Statsvetaren, fil dr, Johan Wennström har inlett ett större forskningsprojekt för att uppmärksamma och genomlysa hur motståndsrörelsen var uppbyggd och vilka uppgifter den hade. Det blir en svår, men viktig uppgift. Fortfarande gäller sekretess för stora delar av verksamheten som sägs ha avvecklats av regeringen Göran Persson. En motståndsrörelse måste per definition vara sluten och hemlig varför det också lär vara komplicerar att hitta skrivet material.

Wennström kan dock redan nu peka på några intressanta rön. Den svenska motståndsrörelsen var verkligen svensk. Det var inte någon Natofilial, även om det fanns samverkan med försvarsalliansen.

Och den var större än en planerad gerillaorganisation enbart med uppgiften att fortsätta det väpnade motståndet mot en ockupationsmakt.

Det fanns något av en Saltsjöbadsanda bakom organisationen. För att motståndsrörelsen skulle ha en bred legitimitet - och ändå vara hemlig - knöts den till LO, SAF och bonderörelsen. Ett annat skäl var rimligen att motståndsrörelsen skulle byggas upp vid sidan av försvarsmakten. En ockupant hade via underrättelser god kännedom om Sveriges höga officerare som därför inte kunde utgöra kärnan i antiockupationsarbetet. Organisationen var därför icke-statlig, men hade statens välsignelse.

Men om motståndsrörelsen har mytologiserats ser Wennström att den också från början präglades av en strikt demokratisk anda. Om en ockupationsmakt lämnar Sverige skulle rörelsen snabbt kunna säkra att demokratins institutioner åter byggdes upp och den skulle förhindra att ett maktvakuum uppstod som annars skulle kunna fyllas av auktoritära rörelser.

Hypotesen styrks av att vid denna tidpunkt- efter det andra världskriget - grundades också en civil organisation som Folk och försvar. Med bred förankring hos arbetsmarknadens parter, kyrkan, partierna och folkrörelserna skulle den värna folkförsvaret och hålla antidemokratiska grupper - kommunister - utanför. Det var också ett uttryck för den korporativa Saltsjöbadsanda som präglade Sverige.

Samtidigt har också nya fakta framkommit om motståndsrörelsens arbete. Byggnadsantikvarien och författaren Samuel Palmblad vid Smålands Museum har i sin forskning om kalla kriget fått djupa insikter i motståndsrörelsens verksamhet och även funnit bunkrar i landskapet. I Din podd på jorden berättar Palmblad hur särskilt rekryterade personer upparbetade resurser för samband, byggde förråd med särskild materiel och inventerade bland annat nedsläppsplatser i länen för luftlandsatta materiel eller personer. Även många av Smålands sjöar ansågs lämpliga som mottagningsplatser.

”Andra viktiga uppgifter var att se till att höga militärer kunde gå under jorden och att vara förberedd på att rädda piloter och personal från eventuellt nedskjutna Natoplan.”

Andra viktiga uppgifter var att se till att höga militärer kunde gå under jorden och att vara förberedd på att rädda piloter och personal från eventuellt nedskjutna Natoplan.

Motståndsrörelsens edsvurna män arbetade under devisen ”en svensk tiger” och de fick aldrig någon uppskattning för sina år av krävande insatser. Och de kunde aldrig berätta om verksamheten för sina egna familjer.

I den mån verksamheten har diskuterats i offentligheten har den snarast misstänkliggjorts, som att grupperna hade egna politiska agendor med nationalistiska eller rent subversiva ståndpunkter. Därför är den fortsatta forskningen så betydelsefull för svensk historia. Deras dolda insatser för svensk suveränitet och demokrati får aldrig glömmas bort.

Martin TunströmSkicka e-post
Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Barometern och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.