GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

I dag hedrar vi dem som kämpat för freden

På minuskontot: Sveriges Television sänder inte heller i år från den nationella ceremonin på veterandagen. På pluskontot: Alltfler kommuner inrättar minnesplatser för veteraner.
Minnesmärket över FN-veteraner i Stadsparken i Oskarshamn.
Minnesmärket över FN-veteraner i Stadsparken i Oskarshamn.
Foto: Jan Brunby
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Så är det åter dags att hissa den svenska flaggan för den som har möjlighet.

I dag är det veterandagen som sedan 2018 är allmän flaggdag. Och varför inte, denna dag, med Coronaförsiktighet, ta en promenad eller resa till minnesmärkena i Oskarshamn och Kalmar för de svenska veteraner som i militär och civil tjänst deltagit i internationella missioner.

I Kalmar ligger de 2019 invigda minnesmärket nära Slottet, som sig bör.

I Oskarshamn finns det vackra monumentet med texten ”I fredens tjänst” i stadsparken.

Införandet av den allmänna flaggdagen har inneburit att minnesmärken reses över hela landet. I Mönsterås ändrade nyligen kommunstyrelsen sin tidigare negativa inställning i frågan. Där hade man tidigare uppfattat att frågan inte var någon kommunal angelägenhet. Men det var en feltolkning av lagen och nu bör kommunledningen äras för helomvändningen.

Symboler spelar roll. Och att det finns en plats med symbolik att gå till är betydelsefullt för de många som deltagit i insatser. Det handlar som det står på minnesstenen i Kalmar både om att ”minnas de stupade och hedra de levande”. Monumenten signalerar också till dem som i dag ger sig ut på riskabla uppdrag, som den specialförbandsinsats mot terrorister som pågår i afrikanska Sahelregionen - att insatserna aldrig kommer att glömmas.

"Att minnesstenar reses på fler håll har också ett värde. Ungefär 100 000 svenskar har varit i internationell tjänst, som militärer, poliser, kustbevakare eller på uppdrag för andra myndigheter."

Att minnesstenar reses på fler håll har också ett värde. Ungefär 100 000 svenskar har varit i internationell tjänst, som militärer, poliser, kustbevakare eller på uppdrag för andra myndigheter. Svensk landsort har också alltid varit en rekryteringsbas för armén. Därför är det viktigt att minnesplatser skapas också utanför storstäderna.

Det är mycket sannolikt att lokalt motstånd mot minnesplatser bygger på en föreställning att ”militarism” hedras. Nu har svenska soldater deltagit i uppdrag för att värna folkrätt, bevara fred eller främja och till och med framtvinga fred med militära medel för att skydda civilbefolkning och värna mänskliga rättigheter.

Men monumenten uttrycker i sig inte något ja eller nej till enskilda insatser. Soldaterna agerar på riksdagen, de folkvaldas uppdrag. Därför kan också den som är motståndare till anti-terrorinsatsen i Sahel hissa flaggan för de svenska soldater som fullföljer de folkvaldas beslut.

Något förvånande så sänds inte den nationella ceremonin i Stockholm i Sveriges Television. Tidigare överbefälhavaren, Sverker Göransson, som idag är ordförande i Sveriges veteranförbund har återkommande kritiserat SVT för beslutet att inte upplåta tablån för denna högtid.

Det påminner i sig om den underrapportering som råder när det gäller svenska internationella insatser från Kongo till Mali eller för övrigt bevakningen om, det svenska försvaret i stort. Att Sverige tagit ansvar också i den internationella koalitionens kamp mot terrorgruppen IS i Irak är exempelvis inte särskilt känt.

Men nog borde det vara ett allmänt intresse för public service att sända ceremoni. Public service finns ju också av anledningen att marknadsaktörer inte kommer att prioritera icke kommersiellt lönsamma program, såsom exempelvis detta, för att inte tala om utrikesmagasin, barnprogram och gudstjänster.

En aktiv veteranpolitik är självfallet mer än ceremonier, minnesmärken och vajande gulblå banér. Stöd också till anhöriga – man, hustru och barn – under och efter uppdraget är nya och viktiga inslag i veteranstödet där de svenska soldathemmen tagit ett stort ansvar.

Men det ena utesluter inte det andra. Fler kommuner borde därför göra som Kalmar, Oskarshamn och snart också Mönsterås och inrätta minnesplatser för dem som till och med i vissa fall pliktat med sina liv för fredens skull.

Läs mer