Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Helsingborg gör vad Hultsfred ville

Den reformerade lagen om eget boende för asylsökande fungerar inte.
Hultsfreds kommun med kommunalrådet Lars Rosander (C) ville att hela kommunen skulle undantas från ebo-systemet.
Hultsfreds kommun med kommunalrådet Lars Rosander (C) ville att hela kommunen skulle undantas från ebo-systemet.
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Att de nya regler för asylsökandes egna boende (ebo) som januaripartierna förhandlade fram inte skulle fungera är ingen överraskning. Detaljregleringen av exakt var i vissa kommuner asylsökande skulle få bosätta sig var verklighetsfrämmande. Dels öppnade den för fusk, dels motsvarade den inte kommunernas svårigheter som är mycket mer övergripande. Till yttermera visso saknades den områdesbaserade statistiken som skulle göra systemet trovärdigt.

Föga förvånande har nu flera kommuner beslutat, eller aviserat beslut om, att de avser att definiera hela kommunen som socialt utsatt. Med den nya lagen innebär det att asylsökande som ändå flyttar dit mister sin dagersättning. En av kommunerna som har gått denna väg är Helsingborg.

Januaripartiernas besvikelse över att kommunerna bryter mot lagens anda är dock svårbegriplig. Redan när förslaget var på remiss menade Hultsfreds kommun att somliga måste göra det som Skånekommunerna nu har gjort. ”Vissa kommuner, däribland Hultsfred måste vara undantagna överhuvudtaget med anledning av den situation som är och har varit under flera år”, skrev kommunen. ”I utredningen öppnas för den möjligheten i en kommundel, vi anser att det även måste gälla i hela kommuner ... Vi behöver ett totalt stopp för eget boende.”

Synpunkten är naturligtvis rimlig. Ebo-systemet har inte, som januaripartierna utgick från, bara påverkat enskilda stadsdelar och områden. Det har påverkat hela kommuner, varav många (däribland Hultsfred) dessutom ignorerades av regeringen på den lista över orter som ansågs särskilt utsatta. I synnerhet små kommuner med i övrigt minskande befolkning sätts under press.

Men istället för att ta till sig Hultsfreds påpekande, gick regeringen vidare med sin detaljstyrning. Och istället för att fundera över varför Skånekommunerna gör som de gör, hotar januaripartierna nu med ny lagstiftning.

Rimligare vore att lyssna på kommunerna, och på Moderaterna som i de migrationspolitiska samtalen har sagt samma sak: ebo-systemet fungerar inte alls. Det behöver inte ändras i detaljerna, det behöver avskaffas.

Läs mer