unlock

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

  1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  3. E-tidning
  4. Söksearch
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Good enough räcker inte för Sverige

Skolan måste hjälpa alla elever att nå sitt ”varför”, skriver Linda Blomdahl.
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Alla barn och elever (…) ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Lärarens dåliga samvete; de medelpresterade.
Lärarens dåliga samvete; de medelpresterade.
Foto: Thomas Brun

Så inleds tredje kapitlets andra paragraf i Skollagen under rubriken ”Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling”. Skolinspektionen granskar regelbundet hur svag- och högpresterande elever får det stöd de har rätt till och senast i fjol gav regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram reella förslag på hur skolors arbete med elever som har lätt att nå kunskapskraven kan stärkas och det förtydligades att de högpresterande eleverna måste utmanas mer i sin undervisning genom olika motivationshöjande åtgärder.

I skolans värld har vi alla elever, svagpresterande såväl som medel- och högpresterande. Elever som mår psykiskt eller fysiskt dåligt, elever med föräldrar som skiljer sig, närstående som dör, sjuka hamstrar, näthat och pojk- eller flickvänner som gör slut. Barn och ungdomar är fulla av känslor som de är mer eller mindre duktiga på att hantera. Många är ganska känslostyrda och extroverta medan vissa vänder sig inåt och har svårt att prata med andra om det de upplever. Ungefär som vi vuxna. En av de allra viktigaste uppgifter för oss som arbetar med barn och ungdomar är därför att tidigt hjälpa dem att hitta sitt ”varför”. Kanske inte sitt ”varför” i livet men sitt ”varför” de vill göra olika saker i livet de lever.

Alla elever ska få stöd så att de når kunskapskraven och ingen elev ska hållas tillbaka men här glömmer vi lätt alla de elever som finns däremellan.

Det är nämligen många som lätt når kunskapskraven i flera ämnen och som går till skolan för att de ska, som sköter sig på lektionerna och som presterar på en medelnivå. Forskning visar att tre fjärdedelar av de anställda på en arbetsplats mest av allt ser fram emot fikarasten och helgen, en tiondel vill faktiskt förstöra för arbetsgivaren och ungefär femton procent tycker det är riktigt kul att vara där. De sistnämnda drivs av passion och har hittat sitt ”varför” i livet. Översätter vi detta lite förenklat till skolans värld och en klass på trettio elever har vi tjugotre som mest ser fram emot rasten eller helgen, tre elever som vill förstöra för läraren/skolan och fyra elever som tycker det är kul att göra sitt bästa.

De medelpresterande är dessutom lärarens ständiga dåliga samvete. Vi ser dem i ögonvrån och vi vet att de vill mer men vi hinner inte ägna oss åt dem.

Den allra största utvecklingspotentialen finns förmodligen hos de som kan och vill. Att vara okej eller nöjaktig ska inte vara ett mål, varken i skolan eller i livet. Vi ska sträva efter att hjälpa alla elever att hitta sitt varför så att de kan välja att vilja och på så sätt nå så långt som möjligt i sin utveckling. Ägnar vi oss inte aktivt åt dessa elever kommer det att leda till stora konsekvenser i samhället i form av framtida arbetsbrist inom samhällsviktiga yrken och ökad segregation. Bra är det bästas fiende och good enough kan helt enkelt inte ses som tillräckligt bra för Sverige.

Linda Blomdahl

Rektor, lärare och författare, Kalmar.