Annons

Gesällprovet - ett politiskt misslyckande

Förhandlingshaveriet mellan HSB och Hyresgästföreningen i Kalmar vittnar om att hyressättningssystemet inte fungerar.
Publicerad 23 februari 2018
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Tomma lägenheter trots bostadsbrist.
Tomma lägenheter trots bostadsbrist.

Bostadskö till trots - nästan ett år efter det att de första hyresgästerna flyttade in i kvarteret Gesällen på Kvarnholmen i centrala Kalmar står 13 av de 114 hyresrätterna tomma, något som Östra Småland nyligen berättade.

Något måste vara fel. Socialdemokraterna i Kalmar fick nationell uppmärksamhet för att kommunen byggde hyresrätter och inte bostadsrätter i stadens mest attraktiva kvarter. I Aftonbladet berättade Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande att han kört över lokala opinioner för att hyresrätten skulle prioriteras.

Annons

Men som ledarsidan berättade redan den 24 oktober 2016 kärvade det tidigt mellan HSB som äger fastigheten och Hyresgästföreningen. Något avtal kunde man inte komma överens om.

Så ser det inte sällan ut. Hyresgästföreningen talar ofta om att hyresvärdar har möjlighet att sätta presumtionshyror - extra höga hyror för nyproduktion - men i verkligheten blir det ofta som i Kalmar. Något lokalt hyresavtal sluts inte. Hyresgästföreningen är inte intresserade ens när rörelsesläktingen HSB är motparten. Det är paradoxalt eftersom HSB i Hyresgästföreningens traditionella värld är den ultimata hyresvärden. Organisationen har sitt ursprung hos hyresgäströrelsen, den är i sydost fortfarande präglad av tunga socialdemokratiska politiker som sitter på dubbla eller tredubbla stolar och organisationen drivs inte av samma avkastningskrav som kommersiella värdar. Ändå havererar hyresförhandlingen i Kalmar.

Trerumslägenheterna får ett hyra på 12 590 kronor i månaden. Det borde inte förvåna. Som HSB anför är det dyrt att bygga i centrala Kalmar. Om hyresrätter ska vända sig till betalningssvaga grupper - de som i dag behöver bostäder - träffade denna centrala högprofilerade satsning inte målet.

HSB ligger tämligen lågt i sin kritik av Hyresgästföreningen. Det är lätt att förstå. Kritik skulle uppfattas som något av ett självmål eftersom också HSB vanligen är en av de systembevarande aktörerna på den svenska bostadsmarknaden.

HSB motsätter sig i debatten en ökad marknadsanpassning av hyressättningssystemet, men tvingas själva sätta höga hyror på grund av byggkostnader. HSB värnar om de etablerade modellerna - men möts av en Hyresgästförening som inte ens vill skriva ett hyresavtal. HSB värnar bostadsrätten - men har legat lågt i sin kritik av kommuner som köper upp bostadsrätter helt i strid med de folkrörelseideal som präglat organisationen. Och Gesällen blev inte ett lokalt exempel på socialdemokratisk bostadspolitik utan istället blev de tomma lägenheterna ett exempel på hur hyresmarknaden inte fungerar.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons