Annons

Gärna regemente men först ett rejält hemvärn

Försvarsengagemang är aldrig fel. Men realismen med ett regemente i Kalmar kan diskuteras.
Ledare • Publicerad 12 augusti 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Patriotrobotar i Kalmar.
Patriotrobotar i Kalmar.Foto: Östran.

Det är en gåta att Kalmar län saknar förutsättningar för militär övningsverksamhet i termer av ett skjutfält, som den avgående moderata riksdagsledamoten Jan R Andersson från Kalmar flera gånger lyft i riksdagen, utan någon reaktion från regeringen.

Hemvärnet får svårt att öva och rekrytera soldater. Bara ett brett geografiskt förankrat försvar kan upprätthålla den folkliga förankringen.

Annons

Och som Kungliga Krigsvetenskapsakademin konstaterade i en skrift redan 2017 har Öland för en främmande makt till och med vissa fördelar gent­emot Gotland, som en tilltänkt bas.

”Gotland erbjuder goda möj­lig­heter defensivt och offensivt samt är lätt att avskärma från svenska förstärkningar. Södra Öland ger jämfört med Gotland nå­got bättre förutsättningar gentemot Nato men är för angriparen svårare att för­svara.”

Det strategiska läget - och inte i sig regionalpolitiska överväganden - talar för ökad militär närvaro i denna helt avmilitariserade zon av riket. Efter Rysslands invasion av Ukraina har också Kalmars socialdemokrater sett behovet av försvarsnärvaro. På fredagen sändes en framställan om ett luftvärnsregemente i Kalmar in till försvarsmakt och regering.

Den politiska processen under ett valår bör diskuteras.

Trots att frågan inte diskuterats eller beretts i vanlig ordning i Kommunstyrelsen sändes pressmeddelandet ut från kommunens pressavdelning. Den har emellertid inte till uppgift att agera som megafon för något politiskt parti.

”Vi måste själva få lyfta frågan”, sade kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) på presskonferensen som symboliskt hölls i konferensrummet Draken på Kalmar-Öland Airport.

Sänds en framställan från kommunen bör den emellertid rimligen ha en bred majoritet av partierna bakom sig. Sekretess lägger inte hinder för den processen.

Nu väljer den S-ledda majoriteten att ensidigt gå fram med framställan. Oppositionsledaren Hanne Lindqvist (M) berättar att hon inte alls informerats i en fråga där uppgörelser över blockgränsen ju är kutym. Vid ett maktskifte i Kalmar är det ju en M-ledd majoritet som eventuellt kan komma att förhandla med regering och försvarsmakt. Om inte bara S och C-ledamöter i försvarsfrågor ska användas i lobbyarbetet borde det också vara en fördel att från dag ett söka samband också med politiker från Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Nu har kontakterna med Centerns ledamot i försvarsutskottet, Daniel Bäckström från Värmland, prioriterats.

”Här anas medvetenheten hos Socialdemokraterna om att deras starka ställning bygger på att 2000 moderata väljare röstar rött i kommunvalet.”

Här anas medvetenheten hos Socialdemokraterna om att dess starka ställning i Kalmar bygger på att 2000 moderata väljare röstar rött i kommunvalet. Att lyfta en försvarsfråga försvårar inte möjligheten att åter vinna denna avgörande väljargrupp, särskilt inte när M/KD/L-alliansen gör ett allt mer synligt intryck på gator och torg. Och i sakpolitiken.

Ordningen som gäller för nya försvarsetableringar är vanligen att de diskuteras i försvarsberedningen och analyseras av försvarsmakten. På Högkvarteret i Stockholm är nyetableringar av garnisoner inte lika populära som hos politiker. Det fanns ett motstånd mot etableringen i Kristinehamn exempelvis.

Annons

Att omplacera officerare är komplext. Miljötillstånd tar tid liksom att bygga nya fastigheter. Överklagandeprocesser kan försena och i Kalmar med känslig jordbruksmark ter det sig svårt att anlägga ett större övningsfält än de hektar som finns till förfogande. Ett avstånd på sju mil till Kosta skjutfält, redan hårt ansträngt av många övningar, ter sig långt ifrån optimalt.

Ingen säger annat än att luftvärnet behöver stärkas. Mycket talar för att det kommer att ske inom ramen för etablerade garnisoner och framför allt norrut i landet. Försvarsförmågan måste också upp här och nu och inte om fem, tio eller femton år. Det talar för att de realistiska satsningarna på försvaret i länet i första hand gäller en egen skjutbana till hemvärnet och en stabsplats. Och varför inte båtar till plutonerna i Kalmar - helt oavsett om en lokalisering till Kalmar får grönt ljus eller inte. Men visst framstår ett regemente vid flygfältet som ett drömscenario.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons