Annons

Gängvåldet i Kalmar sänker tilliten i Nybro

Tilliten i Nybro är alarmerande låg enligt en ny undersökning.
Ledare • Publicerad 8 juli 2024
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Den brukar kallas för det nordiska guldet, tilliten. De nordiska länderna sticker ut i internationella jämförelser när det gäller i vilken grad invånarna litar på både varandra och på staten.

Mindre än hälften av Nybros invånare säger sig lita på ”de flesta”. Det är en låg siffra.
Mindre än hälften av Nybros invånare säger sig lita på ”de flesta”. Det är en låg siffra.Foto: Per Jakobsson

Forskning visar hur tillitsmönstren hänger samman. Den som tror att grannen eller kollegan fått bygglov eller arbete i strid med regler på grund av exempelvis en muta får naturligtvis noll förtroende för staten. Men den som tror att grannen fuskar slutar att tro på sina medmänniskor. Även ett utvecklat och vitalt civilsamhälle anses ha betydelse för tilliten mellan människor. Föreningsliv fungerar som ett sammanhållande mellanmänskligt kitt.

Annons

Men om Sverige när alla lokala siffror summeras fortfarande befinner sig i tillitstoppen döljer sig bakom statistiken stora lokala variationer, vilket redovisas i tidningen Dagens Samhälle.

”Vi kan inte längre tala om ett Sverige”, som professorn Lars Trägårdh kommenterat det hela, Trägårdh som annars uppmärksammas som regeringens utredare av en kommande kulturkanon.

I undersökningar av faktorer som socialt kapital, tillit och livsstilar brukar platser i Västerbotten hamna högst upp. Så också i detta fall när Umeå toppar listan. En historiskt arv av folkrörelser i kombination med stadens karaktär av lugn och utveckling spelar in. Ronneby i Blekinge som haft stora problem med kriminalitet hamnar längst ner på listan.

Just den nya samhällshotande brottsligheten är en för tilliten nedbrytande faktor som betonas av forskarna.

Kalmar kommun hamnar något lägre i i mätningen av generell tillit än residensstäder som Växjö och Jönköping. Antalet respondenter i varje kommun är cirka 400 och små skillnader mellan kommunerna får naturligtvis därför tas med en nypa salt. Samtidigt visar undersökningen på att det råder starkare framtidstro i Kalmar än i kommuner som Västerås, Norrköping, Helsingborg och Sundsvall. Det korrelerar exempelvis med de goda resultaten som Kalmar kommun fick i tidningen Fokus undersökning var det är bäst att bo i landet.

Men den gängrelaterade våldsvågen i Kalmar ger däremot synbara avtryck i mätningen. 61 procent uttrycker oro för gängrelaterad kriminalitet. Det är en siffra som sticker ut i jämförelse med andra kommuner.

Trägårdh har tidigare själv varnat för att våldsvågen kan få förödande konsekvenser för tilliten. Medborgaren upplever att staten inte uppfyller ”samhällskontraktet”.

Som han uttryckte det påverkar ”gängkriminalitet i Växjö tilliten i Lessebo”. I orter påverkade av strukturomvandling, migration och ett försvagat civilsamhälle och där tilliten redan är på en lägre nivå kan den snabbt sjunka ytterligare om det uppfattas att den allmänna utvecklingen i samhället är på väg åt fel håll.

Gängkriminaliteten i Kalmar kan med samma logik påverkat påverkat tilliten i Nybro,

”Nybro kommun utmärker sig också som en plats med lägre tillit i undersökningen”

Nybro kommun utmärker sig nämligen som en plats med lägre tillit i undersökningen. 35 procent av respondenterna känner sig otrygga när de går ut nattetid. Mindre än hälften av de tillfrågade anger att ”man kan lita på de flesta”. Det är en anmärkningsvärt låg siffra

Lars Trägårdh har redan varit i dialog med Norrköpings kommun gällande dess i flera stadsdelar usla tillitsresultat. Det borde ligga i Nybro kommuns intresse att också skicka en inbjudan till professorn.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons